Sinéad Rushe

Polifoniczna struktura dramatu „Noc tuż przed lasami” Bernarda-Marie Koltésa
Bernard-Marie Koltés (1948-1989) był najwybitniejszym francuskim dramaturgiem swego pokolenia, a Noc tuż przed lasami to jeden z jego najbardziej intrygujących i niepokojących tekstów. Koltés powiedział, że historię wyobcowanego młodego imigranta we wrogim mieście napisał jak kompozycję muzyczną, gdzie motywy i wariacje przywołują dojmujące poczucie niespokojnej tęsknoty i dezorientacji. Sinéad Rushe opowiada o swojej przełomowej inscenizacji, opartej na nowym przekładzie sztuki na język angielski. Oryginalny monolog został tam rozpisany polifonicznie na pięcioro aktorów różnej płci i narodowości – chór rozbitych na fragmenty głosów, które rezonują ze sobą w harmonii i dysonansie.

Polyphonic Characterisation in Bernard-Marie Koltès’s play „Night Just Before the Forests”
Bernard-Marie Koltès (1948-1989) was the greatest French playwright of his generation, and Night Just Before the Forests is one of his most captivating and unsettling texts. The story of an isolated young immigrant in a hostile city, Koltès said he wrote it like a musical composition, whose motifs and variations evoke a profound sense of restless yearning and disorientation. Sinéad Rushe discusses her pathbreaking production in a new translation into English that reimagines the original monologue as a polyphonic work for five performers of different nationalities and genders, a chorus of fragmented parts that resonate with each other in harmony and dissonance.

Sinéad Rushe – irlandzka reżyserka teatralna pracująca w Londynie, dyrektorka artystyczna kompanii teatralnej out of Inc. Wykłada na wydziale Acting and Movemnent (Collaborative and Devised Theatre) w Royal Central School of Speech and Drama w Londynie. Jest autorką pracy Michael Chekhov’s Acting Technique: A Practitioner’s Guide, (Bloomsbury, London 2019) oraz jedną z tłumaczek na francuski pięciu sztuk Howarda Barkera (Éditions Théâtrales, Paryż 1996-2005).