STUDENCI

Samorząd
Przewodniczący – Rafał Iwański
Z-ca przewodniczącego – Roksana Miner
Sekretarz – Żaneta Kurcewicz

Komisja Stypendialna
Julia Sacharczuk
Patryk Ołdziejewski
Rafał Derkacz