STUDENCI

Samorząd
Przewodniczący – Rafał Iwański
Z-ca przewodniczącego – Roksana Miner
Sekretarz – Żaneta Kurcewicz

Komisja Stypendialna
Julia Sacharczuk
Patryk Ołdziejewski
Rafał Derkacz

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.