FACE2FACE

Autorski spektakl studentów III roku WSL, zrealizowany w ramach zajęć „Teatr ożywionej formy”. Koncentruje się na samotności, jako doświadczeniu fizycznym i emocjonalnym, za punkt wyjścia biorąc sytuację więzienia. Oto dwóch osadzonych, poddawanych procesowi resocjalizacji, a tak naprawdę pogrążających się w rutynie, nieuchronnej powtarzalności, nudzie. Powoli tracą orientację, co się dzieje naprawdę, co zaś jest wytworem ich wyobraźni.

To spektakl bez słów, operujący teatrem ruchu, przedmiotu, cieni, chwytający za serca, ale i z humorystycznymi scenami, silnie oddziałujący na wyobraźnię widza. Stawia wiele pytań, zarówno w odniesieniu do samej fabuły – losów więźniów, jak i ludzkiej egzystencji, poczucia zamknięcia, samotności oraz rutyny.

występują: Adam Bocianiak, Izydor Łobacz
opieka artystyczna: prof. dr hab. Wiesław Czołpiński, mgr Kamila Wróbel-Malec
scenografia: Adam Bocianiak, Izydor Łobacz
muzyka: Marcin Nagnajewicz
pomoc techniczna: Sylwia Wiensko
fot.: Marek Idzikowski