FACE2FACE

Autorski spektakl studentów III roku WSL, zrealizowany w ramach zajęć „Teatr ożywionej formy”. Koncentruje się na samotności, jako doświadczeniu fizycznym i emocjonalnym, za punkt wyjścia biorąc sytuację więzienia. Oto dwóch osadzonych, poddawanych procesowi resocjalizacji, a tak naprawdę pogrążających się w rutynie, nieuchronnej powtarzalności, nudzie. Powoli tracą orientację, co się dzieje naprawdę, co zaś jest wytworem ich wyobraźni.

To spektakl bez słów, operujący teatrem ruchu, przedmiotu, cieni, chwytający za serca, ale i z humorystycznymi scenami, silnie oddziałujący na wyobraźnię widza. Stawia wiele pytań, zarówno w odniesieniu do samej fabuły – losów więźniów, jak i ludzkiej egzystencji, poczucia zamknięcia, samotności oraz rutyny.

występują: Adam Bocianiak, Izydor Łobacz
opieka artystyczna: prof. dr hab. Wiesław Czołpiński, mgr Kamila Wróbel-Malec
scenografia: Adam Bocianiak, Izydor Łobacz
muzyka: Marcin Nagnajewicz
pomoc techniczna: Sylwia Wiensko
fot.: Marek Idzikowski

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.