TRIP

TRIP

podróż / wycieczka / wyjazd / podróżować / potknąć się / wypad / oderwać się / oderwać się od dna / transport narkotyczny / potknięcie się / pomylić się / tura / lekko iść

journey / cruise / departure / travel / stumble / jaunt / break / trip / to get high / slip / go wrong / round / have light step

Autor: Zespół
Reżyseria: Jacek Dojlidko, Karol Smaczny, Paula Czarnecka
Występują: Damian Krajczyk, Michał Szostak
Czas trwania: 25 minut
Obsługa techniczna: światło – Maciej Iwańczyk, muzyka – Dawid Malec

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.