WYKLUCZENI

Etiuda powstała podczas zajęć lalkowych technik współczesnych na II roku. Studenci zainspirowali się twórczością Samuela Becketta, a szczególnie dramatem „Końcówka”. Relacja łącząca Nagga i Nell sprowokowała do zadania pytań o to czym jest miłość, bycie na dobre i na złe, w czym tkwi prawdziwe piękno.

obsada: Anita Piotrowska, Oskar Lasota
opieka artystyczna: Paula Czarnecka
obsługa techniczna: Aleksandra Sapiaska

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.