TECHNIKI LALKOWE – ROK II

Pokaz etiud, zrealizowanych przez studentów II roku kierunku aktorskiego, w ramach zajęć „współczesne techniki lalkarskie”, pod kierunkiem mgr Pauli Czarneckiej oraz dr. Karola Smacznego. Na zdjęciu scena z etiudy Oskara Lasoty „Alter ego”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.