TECHNIKI LALKOWE – ROK II

Pokaz etiud, zrealizowanych przez studentów II roku kierunku aktorskiego, w ramach zajęć „współczesne techniki lalkarskie”, pod kierunkiem mgr Pauli Czarneckiej oraz dr. Karola Smacznego. Na zdjęciu scena z etiudy Oskara Lasoty „Alter ego”.