UTOP(JA)

Czym człowiek powinien kierować się w życiu: ulegać emocjom czy podążać za rozsądkiem?
A może rozsądek i emocje cichną, gdy pojawi się głos, który pokazuje nowy kierunek?
Który namawia do zmiany…
Który obiecuje, że poza wyznaczonymi przez nas samych ograniczeniami jest nowe, lepsze życie…

Czy powinniśmy ulegać takiej pokusie?
Czy wyzwalając się z otaczających nas systemów nie popadamy w następne?

występują: Anna Moś, Kamila Wróbel
opieka pedagogiczna: Jacek Dojlidko, Paula Czarnecka, Karol Smaczny
czas trwania: 30 min
pomoc techniczna: Maciej Iwańczyk

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.