WIĘZI

Pokaz, prezentujący efekty pracy studentów I roku WSL (rok akademicki 2015/2016) w ramach zajęć “Zadania aktorskie z przedmiotem”. Celem tych zajęć jest tworzenie autorskich wypowiedzi studentów na tematy dla nich najważniejsze. W tym wypadku punktem wyjścia do rozważań scenicznych stał się coraz bardziej dzisiaj odczuwalny zanik kontaktów człowieka z drugim człowiekiem. Relacje międzyludzkie komplikują się, a w ich miejsce wkracza sztuczność, która prowadzi do zaniku człowieczeństwa. Poetyckim środkiem wyrazu, symbolem ludzkich więzi, stały się dla studentów liny.

opieka pedagogiczna: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
występują: Lena Alberska, Bernadetta Burszta, Monika Markowska, Ewelina Zawada, Aleksandra Miska, Maciej Cempura, Tomasz Frąszczak, Rafał Gorczyca, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski
czas trwania: 30 min

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.