WIĘZI

Pokaz, prezentujący efekty pracy studentów I roku WSL (rok akademicki 2015/2016) w ramach zajęć “Zadania aktorskie z przedmiotem”. Celem tych zajęć jest tworzenie autorskich wypowiedzi studentów na tematy dla nich najważniejsze. W tym wypadku punktem wyjścia do rozważań scenicznych stał się coraz bardziej dzisiaj odczuwalny zanik kontaktów człowieka z drugim człowiekiem. Relacje międzyludzkie komplikują się, a w ich miejsce wkracza sztuczność, która prowadzi do zaniku człowieczeństwa. Poetyckim środkiem wyrazu, symbolem ludzkich więzi, stały się dla studentów liny.

opieka pedagogiczna: Piotr Damulewicz, Mateusz Smaczny
występują: Lena Alberska, Bernadetta Burszta, Monika Markowska, Ewelina Zawada, Aleksandra Miska, Maciej Cempura, Tomasz Frąszczak, Rafał Gorczyca, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski
czas trwania: 30 min