PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI – WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI PROGRAMU (KA 103)

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności w ramach programu Erasmus+ można uzyskać w naszym Biurze Obsługi Toku Studiów lub pisząc na adres: paulina.matusiak(at)e-at.edu.pl 

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Akcja 1 Programu – Mobilność studentów i nauczycieli
Informator dla studentów
Informator dla pracowników uczelni

ZASADY REKRUTACJI ORAZ ODBYWANIA MOBILNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI ORAZ ODBYWANIA MOBILNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (od 1 grudnia 2019)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WYJAZDY STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

OŚWIADCZENIE STUDENTA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021

LISTA UCZELNI, Z KTÓRYMI AKADEMIA TEATRALNA PODPISAŁA UMOWY MIĘDZYINSTYTUCJONALNE NA WYMIANĘ MIĘDZYNARODOWĄ W LATACH 2014-2020

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2014-2020

KARTA STUDENTA ERASMUSA+

RELACJE UCZESTNIKÓW PROGRAMU ERASMUS+

WIĘCEJ O PROGRAMIE ERASMUS+

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacje zamieszczone na stronie, komunikaty i materiały odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.