PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI – WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI PROGRAMU (KA 103)

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności w ramach programu Erasmus+ można uzyskać w naszym Biurze Obsługi Toku Studiów lub pisząc na adres: paulina.matusiak(at)e-at.edu.pl 

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Akcja 1 Programu – Mobilność studentów i nauczycieli
Informator dla studentów
Informator dla pracowników uczelni

ZASADY REKRUTACJI ORAZ ODBYWANIA MOBILNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI ORAZ ODBYWANIA MOBILNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 (od 1 grudnia 2019)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WYJAZDY STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

OŚWIADCZENIE STUDENTA – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021

LISTA UCZELNI, Z KTÓRYMI AKADEMIA TEATRALNA PODPISAŁA UMOWY MIĘDZYINSTYTUCJONALNE NA WYMIANĘ MIĘDZYNARODOWĄ W LATACH 2014-2020

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2014-2020

KARTA STUDENTA ERASMUSA+

RELACJE UCZESTNIKÓW PROGRAMU ERASMUS+

WIĘCEJ O PROGRAMIE ERASMUS+

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacje zamieszczone na stronie, komunikaty i materiały odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.