ZOSIA

„Zosia” to projekt cieniowy, przygotowany przez studentki pierwszego roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej: Kingę Stolc i Ewę Doan z kierunku aktorskiego oraz Katarzynę Ossewską z kierunku technologia teatru lalek. Projekt nawiązuje do historii budynku, w którym mieści się dziś Akademia Teatralna w Białymstoku. Etiuda powstała w ramach zajęć „Laboratorium cienia” pod kierunkiem dr Magdaleny Kiszko-Dojlidko. Muzykę skomponował Marcin Nagnajewicz.


Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.