ZOSIA

„Zosia” to projekt cieniowy, przygotowany przez studentki pierwszego roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej: Kingę Stolc i Ewę Doan z kierunku aktorskiego oraz Katarzynę Ossewską z kierunku technologia teatru lalek. Projekt nawiązuje do historii budynku, w którym mieści się dziś Akademia Teatralna w Białymstoku. Etiuda powstała w ramach zajęć „Laboratorium cienia” pod kierunkiem dr Magdaleny Kiszko-Dojlidko. Muzykę skomponował Marcin Nagnajewicz.


Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.