Lista uczelni, z którymi Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie współpracuje[1] w zakresie mobilności w ramach programu Erasmus+

Wykaz uczelni z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem[2]

Lp. Kraj Uczelnia Kod Erasmusa Strona internetowa uczelni
1.                 Austria Universität Mozarteum Salzburg A  SALZBUR02 www.uni-mozarteum.at
2.                 Belgia Conservatoire Royal de Liège B LIEGE03 https://www.crlg.be/  
3.                 Belgia Erasmushogeschool Bruksela B  BRUSSEL46 http://www.ehb.be
4.                 Chorwacja Academy of Arts and Culture in Osijek HR OSIJEK01 www.unios.hr
5.                 Czechy Janackova Akademie Musickych Umeni w Brnie CZ BRNO03 www.jamu.cz
6.                 Finlandia Taideyliopisto Teatterikorkeakoulu w Helsinkach SF HELSINK42 www.uniarts.fi
7.                 Francja Université Paris III Sorbonne Nouvelle F  PARIS003 www.univ-paris3.fr
8.                 Francja Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique CNSAD F  PARIS443 www.cnsad.fr
9.                 Hiszpania Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla ESAD E  SEVILLA06 www.esadsevilla.com
10.              Hiszpania Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid E  MADRID19 www.resad.es
11.              Hiszpania Institut del Teatre E BARCELO22 https://www.institutdelteatre.cat/
12.              Hiszpania Escuela Superior de Arte Dramático de Castilia y León Valladolid E  VALLADO22 www.fuescyl.com
13.              Islandia Listaháskóli Íslands /Iceland University of the Arts IS REYKJAV06 www.lhi.is
14.              Litwa Klaipėdos Universitetas LT KLAIPED01 www.ku.lt
15.              Litwa Vilniaus Kolegija LT VILNIUS10 www.viko.lt
16.              Litwa Vilniaus Dailes Akademija / Vilnius Academy of Arts        LT VILNIUS03 www.vda.lt
17.              Litwa Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre Vilno LT VILNIUS05 www.lmta.lt
18.              Łotwa Latvijas Kultūras Akadēmija Riga LV RIGA08 www.lka.edu.lv
19.              Niemcy Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg /Academy of Performing Arts Baden-Wuerttemberg D  LUDWIGB07 www.adk-bw.de
20.              Niemcy Justus Liebig University Giessen D  GIESSEN01 www.uni-giessen.de
21.              Niemcy Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart D  STUTTGA03 www.hmdk-stuttgart.de
22.              Niemcy Hochschule fur Musik, Theater Und Medien Hannover /

Hannover University of Music Drama and Media

D  HANNOVE04 https://www.hmtm-hannover.de/de/start/
23.              Niemcy Folkwang Universität der Künste / Folkwang University of the Arts, Essen D  ESSEN02 www.folkwang-uni.de
24.              Niemcy Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch D BERLIN17 https://www.hfs-berlin.de/
25.              Norwegia Hoyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse N OSLO58 https://www.kristiania.no/
26.              Słowacja Akadémia Umení v Banskej Bystrici SK BANSKA02 www.aku.sk
27.              Słowacja Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislavie SK BRATISL05 www.vsmu.sk
28.              Szwecja Lunds University S LUND01 https://www.lu.se/
29.              Włochy Università di Bologna I  BOLOGNA01 www.unibo.it
30.              Włochy Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico I  ROMA29 www.accademiasilviodamico.it

Wykaz uczelni z państw trzecich niestowarzyszonych z programem[3]

Lp. Kraj Uczelnia Kod Erasmusa Strona internetowa uczelni
1 Szwajcaria University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) https://www.supsi.ch/home_en.html
2 Wielka Brytania The Royal Conservatoire of Scotland RCS https://www.rcs.ac.uk/

[1] Uwaga! W związku z przechodzeniem programu Erasmus+ na bezpapierowy obieg dokumentów (Erasmus Without Paper) przedłużenie umów międzyinstytucjonalnych poprzez EWP z niektórymi uczelniami jest w trakcie procedowania. Prosimy o kontakt z koordynatorem w celu uzyskania szczegółów

[2] Lista krajów biorących udział w programie: https://atb.edu.pl/kraje-uprawnione-do-udzialu-w-programie-erasmus-2021-2027/

[3] Współpraca z uczelniami z państw trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+ może odbywać się w ramach projektów KA-171 bądź w ramach standardowych projektów mobilności KA – 131 (projekty mobilności wspierane z funduszy polityki wewnętrznej). Wymiana pedagogów i studentów w ramach projektów mobilności KA-131 może odbywać się z uczelniami partnerskimi /organizacjami/ instytucjami z krajów niestowarzyszonych z programem Erasmus+, tylko w przypadku dostępnych wolnych środków oraz na zasadach określonych w Przewodniku po programie Erasmus+ i regulaminie odbywania mobilności w ramach programu KA-131. Współpraca musi odbywać się na podstawie podpisanej umowy międzyinstytucjonalnej. Lista krajów partnerskich dostępna jest na stronie internetowej (pkt. II): https://atb.edu.pl/kraje-uprawnione-do-udzialu-w-programie-erasmus-2021-2027/  

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.