Joerg Andrees

„Na czym polega istota techniki Michaiła Czechowa?”.
Relacja aktor/postać i spotkanie Czechowa ze Stanisławskim w Berlinie w 1928 roku
Autor przedstawia dwie podstawowe różnice między technikami Czechowa i Stanisławskiego, wymienione i opisane przez samego Czechowa po jego spotkaniu ze Stanisławskim w 1928 roku w Berlinie. Mówiąc w skrócie są to: „pamięć afektywna” i włączanie spraw osobistych do procesu gry aktorskiej; oraz „wyobraźnia postaci” i proces inkorporacji. Aspekty te były zawsze obecne w pracy Michaiła Czechowa. Wydają się leżeć w centrum jego techniki i na ich podstawie można zrozumieć wszystkie inne narzędzia opracowane przez artystę na użytek, jak to określał, „aktora przyszłości” i „teatru przyszłości”.

„What is specific about the Michael Chekhov Technique?”
The actor/character relationship and Chekhov-Stanislavski meeting in Berlin in 1928
The author gives an overview of two main differences between both Chekhov’s and Stanislavski’s techniques named by Michael Checkhov himself after his meeting with Stanislavski in Berlin in 1928. In brief these differences are: ‘Affective memory’ and the inclusion of personal issues in the acting process; and ‘Imagination of the Character’ and the process of incorporation. These aspects were always present in Michael Chekhov’s work. They seem to be one of the central points in his technique from which one can understand all the other tools Chekhov has developed for, as he names it, ‘the actor of the future’ and the ‘theatre of the future’.

Joerg Andrees – reżyser teatralny i filmowy, performer i nauczyciel, uznawany za jednego z głównych propagatorów techniki Michaiła Czechowa na świecie. Jako założyciel Międzynarodowej Akademii Michaiła Czechowa (MCIA) w Berlinie prowadzi liczne programy treningowe, kończące się Certyfikatem Nauczania Techniki Michaiła Czechowa. Lekcje techniki pobierał pod kierunkiem Teda Pugh i Fern Sloan w Nowym Jorku. W 1992 roku, z przyjacielem Jobstem Langhansem, zainicjował i zorganizował pierwszą Międzynarodową Konferencję Michaiła Czechowa (IMCC) w Berlinie (następnie czwartą w 1995). Jego praca dydaktyczna cieszy się ogólnoświatowym uznaniem, wykładał w wielu krajach. Jest członkiem MICHA (Stowarzyszenie Michaiła Czechowa) oraz MCE (Michael Chekhov Europe).