EGZAMINY WSTĘPNE II NABÓR – TECHNOLOGIA TEATRU LALEK

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 

 


Zasady i tryb rekrutacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2020/2021

W związku z pandemią wirusa COVID-19 terminy rekrutacji na rok akademicki 2010/21 ulegną zmianie. Informacja o nowych terminach zostanie podana do wiadomości, gdy tylko przestaną obowiązywać obostrzenia wprowadzone dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii.

Informujemy również, że INTERNETOWĄ REJESTRACJĘ KANDYDATÓW (IRK) uruchomiliśmy 11 maja, jednak zmuszeni byliśmy zarządzić przerwę techniczną. Pracujemy nad systemem. Może to potrwać nawet do 21 maja. Przepraszamy za niedogodności. Prosimy uzbroić się w cierpliwość – pracujemy dla Was! 🙂

Zamknięcie IRK nastąpi 19 lipca.

KONSULTACJE ONLINE — ZAPRASZAMY


 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.