Sarah Purcell

Miłość w naszym zawodzie
Artykuł omawia wykład wygłoszony przez Michaiła Czechowa w akademii teatralnej w Hollywood w 1955 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią. Większość wykładu można znaleźć w skompilowanym przez Charlesa Leonarda zbiorze To the Director and Playwright w rozdziale zatytułowanym Love in our Theatre: Art or Profession? Czechow omawia w nim bardzo szczególny rodzaj miłości niezbędnej do uprawiania sztuki. Wiedział bowiem, że aktor musi kochać swoją grę, musi kochać postać, musi kochać grać tę postać, musi też kochać widzów. Podaje więc proste i skuteczne ćwiczenia pomagające artyście w zastosowaniu tej miłości do wykonywanego zawodu.

Love in our Profession
This article looks at a lecture Michael Chekhov gave to a Hollywood drama society in 1955, just months before he died. Most of this lecture can be found in To the Director and Playwright compiled by Charles Leonard, and it was titled Love in our Theatre: Art or Profession? Chekhov describes a very specific love required for the arts. He knew how the actor must love to act, must love the character, must love to play the character and must love the audience and so he gives simple and effective training suggestions to inevitably help the artist apply this love to his profession.

Sarah Purcell – pochodząca z Dublina aktorka i wykładowczyni, obecnie mieszkająca w Berlinie. Od ponad dziesięciu lat pracuje techniką Michaiła Czechowa. Ma za sobą trening w Studio Michaiła Czechowa w Londynie, uzyskała też prawo do nauczania techniką Czechowa w Gaiety School of Acting w Dublinie. Obecnie uczy w Michael Chekhov International Academy w Berlinie. Planuje współpracę z The Northern Centre for Voice and Movement oraz ALRA (Academy of Live and Recorded Arts) w Wielkiej Brytanii.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.