“POSPOLITE ŻYWOTY…” WRACAJĄ Z FESTIWALI

Spektakl dyplomowy studentów V roku w reżyserii Marcina Wierzchowskiego został zaprezentowany podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego “Boska Komedia” w Krakowie oraz podczas Festiwalu “Szwalnia.DOK” w Teatrze Szwalnia w Łodzi. 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.