KAROLINA MARTIN Z GRAND PRIX

Z dumą informujemy, iż Karolina Martin, studentka IV roku WSL na kierunku aktorskim, zdobyła Nagrodę Grand Prix im. Mieczysława Kotlarczyka konkursu Verba Sacra – Ogólnopolskiego Konkursu na artystyczną interpretację tekstu religijnego i klasycznego. Finał odbył się 11 listopada 2017 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

W tym roku w repertuarze konkursowym znalazły się fragmenty Biblii: Księgi Daniela, Księgi Hioba, Księgi Izajasza, Księgi Judyty, Listy św. Pawła oraz List św. Jakuba. Z literatury religijnej – Jan Paweł II, Roman Brandstaetter, Anna Kamieńska, Zygmunt Krasiński. Z klasyki polskiej i obcej – Fiodor Dostojewski /„Idiota”/, Cyprian Kamil Norwid /„Fortepian Szopena”/, Pedro Calderon de la Barca /„Życie jest snem”/.

Jury w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska – dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UAM, redaktor Grażyna Wrońska, ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot – Wydział Teologiczny UAM, prof. dr hab. Bogdan Walczak – Instytut Filologii Polskiej UAM, reżyser Przemysław Basiński – dyrektor projektu VERBA SACRA, po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, przyznało Nagrodę Grand Prix im. Mieczysława Kotlarczyka Karolinie Martin. Nagrodę Specjalną im. Romana Brandstaettera rozdzielono między Emmę Herdzik i Michała Kurka, oboje z AST w Krakowie.

Więcej o konkursie: VERBA SACRA