KAROLINA MARTIN Z GRAND PRIX

Z dumą informujemy, iż Karolina Martin, studentka IV roku WSL na kierunku aktorskim, zdobyła Nagrodę Grand Prix im. Mieczysława Kotlarczyka konkursu Verba Sacra – Ogólnopolskiego Konkursu na artystyczną interpretację tekstu religijnego i klasycznego. Finał odbył się 11 listopada 2017 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

W tym roku w repertuarze konkursowym znalazły się fragmenty Biblii: Księgi Daniela, Księgi Hioba, Księgi Izajasza, Księgi Judyty, Listy św. Pawła oraz List św. Jakuba. Z literatury religijnej – Jan Paweł II, Roman Brandstaetter, Anna Kamieńska, Zygmunt Krasiński. Z klasyki polskiej i obcej – Fiodor Dostojewski /„Idiota”/, Cyprian Kamil Norwid /„Fortepian Szopena”/, Pedro Calderon de la Barca /„Życie jest snem”/.

Jury w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska – dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UAM, redaktor Grażyna Wrońska, ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot – Wydział Teologiczny UAM, prof. dr hab. Bogdan Walczak – Instytut Filologii Polskiej UAM, reżyser Przemysław Basiński – dyrektor projektu VERBA SACRA, po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, przyznało Nagrodę Grand Prix im. Mieczysława Kotlarczyka Karolinie Martin. Nagrodę Specjalną im. Romana Brandstaettera rozdzielono między Emmę Herdzik i Michała Kurka, oboje z AST w Krakowie.

Więcej o konkursie: VERBA SACRA

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.