WARSZTATY Z ROBERTEM NIŽNÍKIEM

Znakomity aktor, muzyk i pedagog, współtwórca międzynarodowej grupy teatralnej Farma v jeskyni (Farm in the cave) Robert Nižník poprowadził warsztaty ze studentami I roku na naszym Wydziale (10-12 listopada 2017 r.). Zajęcia dotyczyły pracy nad głównymi dychotomiami sceny: ruch i dźwięk, przestrzeń i czas, ciało i przedmiot, indywidualnie i grupowo, ruch improwizowany i stały. Warsztat służył eksploracji tych opozycji, jej twórczego potencjału.

Robert Nižník (Robo Nižník) – aktor, muzyk, pedagog. Działa na pograniczu teatru fizycznego, tanecznego i muzycznego. Współtwórca i członek legendarnej i niezwykle ważnej międzynarodowej grupy teatralnej Farma v jeskyni (Farm in the cave), która skoncentrowała się na tworzeniu, rozwoju i badaniu ludzkiej ekspresji i z którą współtworzył liczne nagradzane spektakle. Współpracował także z Teatren Novogo Fronta, VerTeDance Company (m.in. przy spektaklu Korekce, w którym go zobaczymy 26.05.2017 w ramach Dni Sztuki Współczesnej), 64 U HRADEB.

Fot. K. Siergiej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.