GRY RODZINNE W ZWIERCIADŁACH

Spektakl „Gry rodzinne” w wykonaniu studentów III roku WSL zakończył tegoroczne ZWIERCIADŁA – Podlaskie Spotkania Teatralne, organizowane od kilku lat w Białymstoku przez VII Liceum Ogólnokształcące. Pomysł na organizację takiego przedsięwzięcia zrodził się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Lublinie kilkanaście lat temu. Przez ten czas lubelski festiwal zyskał duże uznanie w całym województwie. Fundacja “Teatrikon” w 2011 roku rozszerzyła zasięg projektu na całą Polskę, wybierając drogą konkursu pięć miast z całego kraju (Białystok, Bydgoszcz, Rzeszów, Zielona Góra, Olsztyn), które zorganizują na terenie swojego województwa takie przedsięwzięcie. Tym, co w sposób znaczący odróżnia ten festiwal od innych przeglądów teatralnych jest fakt, iż jego całkowitą organizacją zajmuje się młodzież w wieku 16-20 lat. Nad realizacją projektu pracuje przy współpracy fundacji “Teatrikon” działającej w Lublinie, która stale koordynuje działania młodzieży.

Białostocka część festiwalu organizowana jest w tutejszym VII Liceum Ogólnokształcącym. Przy ul. Wierzbowej 7. Projekt skierowany jest do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalno-oświatowych w województwie podlaskim. Główna idea konkursu to ukazanie prawdziwej magii teatru, jego uniwersalności i różnorodności oraz stworzenie w naszym województwie swego rodzaju święta wszystkich pasjonatów sztuki. Podczas “Zwierciadeł” pragniemy zgromadzić w jednym miejscu aktorów – amatorów i profesjonalistów, zorganizować warsztaty teatralne, prelekcje, pokazy filmów, koncerty, spotkania z ludźmi teatru oraz zaprezentować występy amatorskich grup teatralnych. Poprzez realizację tego przedsięwzięcia mamy nadzieję pobudzić w młodych ludziach zamiłowanie do sztuki, a tym samym oderwać ich od szkodliwych wpływów środowiska.