GRY RODZINNE W ZWIERCIADŁACH

Spektakl „Gry rodzinne” w wykonaniu studentów III roku WSL zakończył tegoroczne ZWIERCIADŁA – Podlaskie Spotkania Teatralne, organizowane od kilku lat w Białymstoku przez VII Liceum Ogólnokształcące. Pomysł na organizację takiego przedsięwzięcia zrodził się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Lublinie kilkanaście lat temu. Przez ten czas lubelski festiwal zyskał duże uznanie w całym województwie. Fundacja “Teatrikon” w 2011 roku rozszerzyła zasięg projektu na całą Polskę, wybierając drogą konkursu pięć miast z całego kraju (Białystok, Bydgoszcz, Rzeszów, Zielona Góra, Olsztyn), które zorganizują na terenie swojego województwa takie przedsięwzięcie. Tym, co w sposób znaczący odróżnia ten festiwal od innych przeglądów teatralnych jest fakt, iż jego całkowitą organizacją zajmuje się młodzież w wieku 16-20 lat. Nad realizacją projektu pracuje przy współpracy fundacji “Teatrikon” działającej w Lublinie, która stale koordynuje działania młodzieży.

Białostocka część festiwalu organizowana jest w tutejszym VII Liceum Ogólnokształcącym. Przy ul. Wierzbowej 7. Projekt skierowany jest do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalno-oświatowych w województwie podlaskim. Główna idea konkursu to ukazanie prawdziwej magii teatru, jego uniwersalności i różnorodności oraz stworzenie w naszym województwie swego rodzaju święta wszystkich pasjonatów sztuki. Podczas “Zwierciadeł” pragniemy zgromadzić w jednym miejscu aktorów – amatorów i profesjonalistów, zorganizować warsztaty teatralne, prelekcje, pokazy filmów, koncerty, spotkania z ludźmi teatru oraz zaprezentować występy amatorskich grup teatralnych. Poprzez realizację tego przedsięwzięcia mamy nadzieję pobudzić w młodych ludziach zamiłowanie do sztuki, a tym samym oderwać ich od szkodliwych wpływów środowiska.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.