OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zapraszamy do zapoznania się z OGŁOSZENIEM O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY w postępowaniu „Wymiana witryn sklepowych wraz drzwiami i kratami stalowymi budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku”. Treść ogłoszenia dostępna po kliknięciu tutaj.