ELEWACJA CORAZ PIĘKNIEJSZA

Trwa drugi etap prac przy elewacji kamienicy, w której mieści się siedziba naszego Wydziału. Po renowacji balkonów przyszedł czas na wymianę czterech drewnianych witryn, prowadzących do sklepów, galerii i kawiarni na parterze budynku. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Miasta Białegostoku oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem prac realizowanych 2018 r. jest w pierwszej kolejności zabezpieczenie oryginalnej, historycznej materii przed zniszczeniem, renowacja i konserwacja elementów uszkodzonych w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych i środowiskowych. Przeprowadzone prace nie tylko wpłyną na estetykę budynku – jednej z nielicznych zachowanych kamienic tego typu w Białymstoku, ale też poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz studentów i wykładowców Akademii Teatralnej w Białymstoku. Potrzeba realizacji takiego przedsięwzięcia wynika bowiem zarówno ze specyficznych funkcji, jakie pełni kamienica przy ul. Sienkiewicza 14 – jako siedziba uczelni wyższej oraz teatru, ale też z uwagi na jej wartość jako zabytku – dla historii i tożsamości miasta, dla jego walorów turystycznych, promocyjnych, wizerunkowych.

Realizowany remont obejmuje wymianę czterech drewnianych witryn sklepowych, a także renowację pięciu balkonów na elewacji frontowej, od strony ul. Sienkiewicza. Wpłyną one znacząco na poprawę estetyki obiektu, podniosą jego atrakcyjność dla białostoczan i turystów, a także bezpieczeństwo dla studentów i wykładowców na co dzień korzystających z tego obiektu.

Całkowity koszt realizowanej inwestycji to 347 500 zł, z czego dotacja z budżetu miasta Białegostoku wynosi 190 000 zł.