WENDY W TEATRZE GULIWER

Spektakl WENDY, w wykonaniu studentów IV roku (Agata Soboczyńska, Maciej Cempura, Tomasz Frąszczak, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski), w lutym 2019 r. gości na scenie Teatru Lalek Guliwer w Warszawie. Stołeczna publiczność ma okazję obejrzeć przygody Piotrusia Pana, Wendy i Kapitana Haka w dniach 19, 20 i 21 lutego o godz. 10:00.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.