ŚDL 2019: ŻYCZENIA OD WŁADZ WSL

Z okazji międzynarodowego święta społeczności lalkarskiej pozdrowienia przesyłają Władze i społeczność akademicka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku – Wydziału Sztuki Lalkarskiej

On the occasion of the World Puppetry Day greetings are sent by the Authorities and the academic community of the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw Branch Campus in Białystok – Puppet Theatre Art Department