SUKCES NA FMR!

Białostoccy i warszawscy studenci Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza wrócili z tegorocznego Forum Młodej Reżyserii obsypani nagrodami. Szczególnie cieszy nas laur dla Marka Idzikowskiego, reprezentującego naszą lalkarską uczelnię.

Werdykt jury 9. Forum Młodej Reżyserii:

Jury w składzie: Anna Augustynowicz (dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie), Jakub Krofta (dyrektor artystyczny Wrocławskiego Teatru Lalek), Cezary Niedziółka (zastępca dyrektora, kierownik literacki Teatru Wybrzeże w Gdańsku) postanowiło przyznać:

Nagrodę główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000,00 zł p. Markowi Idzikowskiemu za spektakl „Odmęt” z Kierunku Reżyseria  (specjalność reżyseria teatru lalek) Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku.

Jury postanowiło dokonać podziału nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości 10 000 zł w sposób następujący:
– nagroda w wysokości 2 000 zł p. Zofii Gustowskiej z Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie za spektakl „Beatrix Cenci”,
– dwie nagrody równorzędne po 4 000 zł: p. Sławomirowi Narlochowi z Kierunku Reżyseria Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl „Oratorium o mleku” oraz p. Marcinowi Zbyszyńskiemu z Kierunku Reżyseria Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl „Powierzchnie gładkie” zrealizowany w Stowarzyszeniu Potem-o-tem.

Po raz pierwszy w ramach Forum Młodej Reżyserii przyznana zostaje Nagroda Rektora AST prof. dr hab. Doroty Segdy, ufundowana przez Fundację Sceny im. St. Wyspiańskiego, za wyróżniającą się osobowość aktorską. Jury postanowiło przyznać tę nagrodę w wysokości 1500 zł p. Weronice Krystek, studentce III r. Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

TR Warszawa przyznał Nagrodę Debiut TR, którą otrzymał Wiktor Bagiński, student IV roku Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie: „Nagrodę przyznajemy za formułowanie oryginalnego języka teatralnego, świadome podejmowanie artystycznego ryzyka i odwagę w poruszaniu istotnych problemów współczesnej rzeczywistości. Nagrodą jest zaproszenie do realizacji spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2020/2021.”

TR Warszawa w tym roku przyznał również wyróżnienie Markowi Idzikowskiemu, studentowi IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie, Filia w Białymstoku – za umiejętność kreowania teatralnych światów, wyczucie dramaturgii i minimalizm środków wyrazu. Wyróżnienie jest jednocześnie zaproszeniem do prezentacji spektaklu „Odmęt” w TR Warszawa w 2020 roku.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

WIĘCEJ o SPEKTAKLU Marka Idzikowskiego: „ODMĘT”

WIĘCEJ O: FORUM MŁODEJ REŻYSERII

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.