KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Białymstoku na kierunku aktorskim, reżyserii i technologii teatru lalek zapraszamy od lutego do czerwca na konsultacje z wykładowcami, przygotowujące do egzaminów wstępnych.

Spotkania dla kandydatów i kandydatek na KIERUNEK AKTORSKI odbywać się będą od 18 lutego do 2 czerwca 2020 r. , w kolejne wtorki, w godz. 15:00-16:30 w sali 206 (szczegółowy harmonogram poniżej).

TERMINY KONSULTACJI DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK AKTORSKI:
18.02.2020 – dr Jacek Dojlidko, mgr Iwona Szczęsna
25.02.2020 – dr Łucja Grzeszczyk, mgr Ewa Gajewska – Jasińska
03.03.2020 – dr Michał Jarmoszuk, mgr Urszula Karpińska Sterkowiec
10.03.2020 – dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, mgr Julita Cichońska
17.03.2020 – dr Mateusz Smaczny, mgr Iwona Szczęsna – ODWOŁANE!
24.03.2020 – mgr Błażej Piotrowski, mgr Urszula Karpińska – Sterkowiec – ODWOŁANE!
31.03.2020 – mgr Jolanta Maria Żynel, mgr Julita Cichońska– ODWOŁANE!
07.04.2020 – mgr Paula Czarnecka, mgr Ewa Gajewska – Jasińska
21.04.2020 – dr Łucja Grzeszczyk, mgr Ewa Gajewska – Jasińska
28.04.2020 – dr Michał Jarmoszuk, mgr Iwona Szczęsna
05.05.2020 – dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, mgr Urszula Karpińska Sterkowiec
12.05.2020 – dr Mateusz Smaczny, mgr Julita Cichońska
19.05.2020 – mgr Błażej Piotrowski, mgr Iwona Szczęsna
26.05.2020 – mgr Jolanta Maria Żynel, mgr Urszula Karpińska – Sterkowiec
02.06.2020 – mgr Paula Czarnecka, mgr Julita Cichońska

Konsultacje dla kandydatów i kandydatek z dr. hab. Jackiem Malinowskim na KIERUNEK REŻYSERII oraz dr Martyną Dworakowską na kierunek TECHNOLOGII TEATRU LALEK odbywać się będą się po wcześniejszym ustaleniu terminu, telefonicznie, nr +48 85 743 50 86 (Biuro Obsługi Toku Studiów).

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.