KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Białymstoku na kierunku aktorskim, reżyserii i technologii teatru lalek zapraszamy od lutego do czerwca na konsultacje z wykładowcami, przygotowujące do egzaminów wstępnych.

Spotkania dla kandydatów i kandydatek na KIERUNEK AKTORSKI odbywać się będą od 18 lutego do 2 czerwca 2020 r. , w kolejne wtorki, w godz. 15:00-16:30 w sali 206 (szczegółowy harmonogram poniżej).

TERMINY KONSULTACJI DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK AKTORSKI:
18.02.2020 – dr Jacek Dojlidko, mgr Iwona Szczęsna
25.02.2020 – dr Łucja Grzeszczyk, mgr Ewa Gajewska – Jasińska
03.03.2020 – dr Michał Jarmoszuk, mgr Urszula Karpińska Sterkowiec
10.03.2020 – dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, mgr Julita Cichońska
17.03.2020 – dr Mateusz Smaczny, mgr Iwona Szczęsna – ODWOŁANE!
24.03.2020 – mgr Błażej Piotrowski, mgr Urszula Karpińska – Sterkowiec – ODWOŁANE!
31.03.2020 – mgr Jolanta Maria Żynel, mgr Julita Cichońska– ODWOŁANE!
07.04.2020 – mgr Paula Czarnecka, mgr Ewa Gajewska – Jasińska
21.04.2020 – dr Łucja Grzeszczyk, mgr Ewa Gajewska – Jasińska
28.04.2020 – dr Michał Jarmoszuk, mgr Iwona Szczęsna
05.05.2020 – dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, mgr Urszula Karpińska Sterkowiec
12.05.2020 – dr Mateusz Smaczny, mgr Julita Cichońska
19.05.2020 – mgr Błażej Piotrowski, mgr Iwona Szczęsna
26.05.2020 – mgr Jolanta Maria Żynel, mgr Urszula Karpińska – Sterkowiec
02.06.2020 – mgr Paula Czarnecka, mgr Julita Cichońska

Konsultacje dla kandydatów i kandydatek z dr. hab. Jackiem Malinowskim na KIERUNEK REŻYSERII oraz dr Martyną Dworakowską na kierunek TECHNOLOGII TEATRU LALEK odbywać się będą się po wcześniejszym ustaleniu terminu, telefonicznie, nr +48 85 743 50 86 (Biuro Obsługi Toku Studiów).

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.