WARSZTATY Z MARKIEM ZÁKOSTELECKÝM

„Szekspir w 5 minut — dramat elżbietański we współczesnym teatrze lalek”

W dniach 18-24 lutego 2020 odbyły się kolejne warsztaty mistrzowskie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Zajęcia prowadził Marek Zákostelecký — wielokrotnie nagradzany czeski reżyser i scenograf, ceniony zarówno przez krytyków jak i publiczność. Przez 20 lat związany był z teatrem DRAK (Hradec Králové) – jedną z najważniejszych scen lalkowych w Czechach, również w kontekście międzynarodowym. Pracował dla teatrów lalkowych i dramatycznych w Czechach, Danii, Australii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. W ramach warsztatów studenci rozwijali umiejętności pracy z tekstem dramatycznym, tworzyli instalacje artystyczne, projekty lalek i scenografii, budowali sytuacje performatywne i etiudy, a wszystko w oparciu o ponadczasowe dramaty Szekspira.

 

 

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.