WARSZTATY Z MARKIEM ZÁKOSTELECKÝM

„Szekspir w 5 minut — dramat elżbietański we współczesnym teatrze lalek”

W dniach 18-24 lutego 2020 odbyły się kolejne warsztaty mistrzowskie w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Zajęcia prowadził Marek Zákostelecký — wielokrotnie nagradzany czeski reżyser i scenograf, ceniony zarówno przez krytyków jak i publiczność. Przez 20 lat związany był z teatrem DRAK (Hradec Králové) – jedną z najważniejszych scen lalkowych w Czechach, również w kontekście międzynarodowym. Pracował dla teatrów lalkowych i dramatycznych w Czechach, Danii, Australii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. W ramach warsztatów studenci rozwijali umiejętności pracy z tekstem dramatycznym, tworzyli instalacje artystyczne, projekty lalek i scenografii, budowali sytuacje performatywne i etiudy, a wszystko w oparciu o ponadczasowe dramaty Szekspira.