HALINA WASZKIEL Z TYTUŁEM PROFESORA

Niezwykle miło nam poinformować, iż powiększyło się grono profesorów na naszej uczelni.  Wykładowczyni Halina Waszkiel odebrała dziś listownie nominację na profesora tytularnego podpisaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę z dnia 14 grudnia 2021 roku. Serdecznie gratulujemy awansu naukowego, życząc sukcesów na kolejnym etapie drogi zawodowej!

Prof. Halina Waszkiel jest historykiem teatru. Interesuje się dramatem i teatrem – zwłaszcza dziwiętnastowiecznym oraz lalkowym. W obu stara się badać podobne zjawisko: miejsce styku teatru i literatury. W dramaturgii dla teatru lalek najbardziej fascynuje ją „lalkowość”, zaś w XIX wieku – teatr i dramat okresu międzypowstaniowego (1831-1863), najmniej znany i najsłabiej opracowany. 

Zdjęcie pochodzi z wykładu prof. Haliny Waszkiel o twórczości Jana Wilkowskiego.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.