ŚWIATOWY DZIEŃ LALKARSTWA

Drogie Lalkarki i Drodzy Lalkarze,
Koleżanki i Koledzy,
Studentki i Studenci,

Dziś Światowy Dzień Lalkarstwa. W tym roku nasze święto jest w kolorze niebiesko-żółtym. Łączymy się sercem z Ukrainą, która przeżywa dramat wojenny. Trudno jest celebrować teatralne święto w czasie,
gdy nasi koledzy tracą domy, swoich bliskich, miejsca pracy, kiedy odbierana jest im podstawowa potrzeba – poczucie bezpieczeństwa.

Twórczość jest oparta na wolności. Musi być! Mówmy wyraźne stop terrorowi, agresji, wojnie. Poprzez naszą sztukę i poprzez nasze zaangażowanie. Nie bądźmy nigdy obojętni. Sztuka nie może być obojętna. Lalki, forma plastyczna mają niesamowitą siłę metafory, mówienia nie wprost o sprawach fundamentalnych i uniwersalnych. Korzystajmy z naszych narzędzi w imię pokoju, w imię człowieczeństwa. Mamy w swoich rękach bardzo silną broń.

Życzę nam wszystkim, byśmy potrafili nadal uprawiać sztukę, mieli na to czas, przestrzeń, bezpieczne miejsce. Życzę nam wolności w każdym tego słowa znaczeniu. Odwagi w poszukiwaniach formy i wyrażaniu treści, które mogą być inne, niewygodne, niepopularne. Bądźcie wolnymi artystami, idącymi za swoim wewnętrznym głosem.

Teatr lalek, formy plastycznej, teatr animantów, jakkolwiek go nazwiemy, jest krainą nieskończonych możliwości połączenia formy z żywą obecnością artysty. Otwiera nam nieustannie nowe przestrzenie wyobraźni. Zaskakuje, zachwyca, zastanawia. Niech zawsze mówi w imię człowieczeństwa. Niech zawsze daje mądry przekaz, w imię człowieka, natury, w imię dobra, w imię pokoju.

Sercem z Ukrainą.

Przesyłam Wam wszystkim życzenia pokoju tam, gdzie jesteście.

Prof. Marta Rau, Prorektor ds. Filii w Białymstoku

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.