Agata Nierzwicka ze stypendium

Z serca gratulujemy Agacie Nierzwickiej – studentce aktorstwa i reżyserii w naszej Filii otrzymania stypendium Prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego za rok akademicki 2022/2023.

Agata znalazła się w gronie pięćdziesięciorga studentek i studentów białostockich uczelni, nagrodzonych za „ponadprzeciętne dokonania w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie”.

Aktorskie wcielenie Agaty możecie znać ze spektaklu „Drama Club”, w którym wciela się w postać terapeutki Wiktorii Marii.
Jej najnowsze reżyserskie spektakle, które gościły i będą w najbliższych miesiącach gościć na dekach Teatru Szkolnego to: „Uszy taty” – przedstawienie o stracie, skierowane do młodych widzów oraz „Elementarz czyli nauka czytania po polsku” – spektakl opowiadający o wyobcowaniu i dehumanizacji dziecka zaprzęgniętego w proces źle rozumianej edukacji.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.