Świąteczne życzenia od pierwszego roku

Nie zawsze życie usłane jest różami, znaczy gałązkami jedliny.

Nie zawsze łatwo o dobry na(strój).
Jeśli w końcówce roku czujecie się wyczerpani i wybrakowani – powiedzcie to swoim przyjaciołom.
Oni z pewnością załadują Waszą emocjonalną papierową torbę porcją dobra i życzliwością.
Wszystkiego dobrego na Święta życzą studentki i studenci pierwszego roku!
Ślemy również gwiazdkowe pozdrowienia dla teatralnych żaków z innych uczelni!

Poniżej znajduje się okno z portalu YouTube zawierające film. Kliknij w okno i obejrzyj wideo bezpośrednio na tej stronie lub kliknij w link zewnętrzny: https://youtu.be/S6158uDkaKY i obejrzyj na portalu YouTube.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.