Książka o teatrze cieni

Serdecznie polecamy najnowszą książkę naszej wykładowczyni, dr Magdalena Kiszko Dojlidko: „Technika i technologia teatru cieni. Skrypt”, na kartach której autorka dzieli się swoją przebogatą wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu teatru cieni.

Kliknij w link i przejdź do publikacji on-line.

Jak pisze autorka w przedmowie: „Teatr cieni to sztuka, która istnieje od wieków. Wpisała się na trwałe w kultury i tradycje niektórych części świata. […] Jednak niewiele jest publikacji opisujących technikę i technologię, wpisaną w obszar współczesnego teatru cieni. Niniejsza publikacja stanowi zbiór moich dwudziestotrzyletnich doświadczeń z zakresu teatru cieni. […] Polecam ją zarówno tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z cieniami, jak i profesjonalistom, których być może zainspiruje ona do dalszych poszukiwań.”

W swojej publikacji Magdalena Kiszko-Dojlidko podaje m.in. zwięzłą historię teatru cieni i przygląda się zagadnieniom składającym się na tę formę sztuki: roli światła, symbolice kolorów oraz możliwościom ekspresji różnych obiektów cieniowych: lalek, masek, makiet, przedmiotów, czy wreszcie animatorek i animatorów. Analizuje rolę muzyki, scenografii oraz perspektywy. W książce znajdziemy wiele zdjęć oraz schematów szczegółowo objaśniających techniczną stronę teatru cieni.

Redaktorem naukowym publikacji jest dr Karol Suszczyński, recenzentką dr hab. Aneta Głuch-Klucznik, profesor AST.

Dr Magdalena Kiszko-Dojlidko to aktorka, pedagog i wykładowca w Akademii Teatralnej w Białymstoku w obszarze teatru formy. Pasjonatka i propagatorka teatru cieni. Od 2000 roku poszerza swoje umiejętności i wiedzę w zakresie sztuki cieniowej, a także rozpowszechnia tę dziedzinę sztuki w kraju i za granicą, prowadząc szereg warsztatów, wykładów i szkoleń. Współpracowała z Teatrem Wierszalin w Supraślu, Teatrem im. H.CH. Andersena w Lublinie, Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie, Teatrem Guliwer w Warszawie, Teatrem Banialuka w Bielsko-Białej, Teatrem Baj Pomorski w Toruniu, Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, Białostockim Teatrem Lalek. Koordynatorka wielu projektów artystycznych realizowanych w kraju i poza granicami. Od 2007 roku członkini zarządu Stowarzyszenia Teatr Okno, a od 2017 członkini zarządu Podlaskiego Oddziału Wspólnota Polska.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.