Sympozjum “Pokaż język”

Prof. dr hab. Marta Rau, Prorektorka naszej Filii uczestniczy w Akademii Teatralnej w Warszawie w Sympozjum „Pokaż język ​​– nowe języki, estetyki i kondycje w teatrze i performansie”. Bierze udział w module poświęconym edukacji artystycznej.

Sympozjum jest zwieńczeniem międzynarodowego programu „Pokaż język” realizowanego przez Centrum Sztuki Włączającej/Teatr 21. Jego głównym celem było pokazanie polskiej publiczności najlepszych i najciekawszych artystycznie przykładów europejskiej sztuki inkluzywnej. Główną ideą programu jest rozwijanie nowego języka sztuk performatywnych i teatru oraz otwieranie drzwi twórczości różnorodnych artystów i artystek, wnoszących w swoje prace nowe języki i estetyki: neuroróżnorodność, alternatywną motorykę, język migowy czy poetycką audiodeskrypcję. Prace zaproszonych twórców i twórczyń wnoszą nową jakość i zmieniają myślenie o tym, jakie kryteria powinna spełniać sztuka. Program „Pokaż język” pokazuje rewolucję w teatrze i performansie, która odbywa się na świecie i której Polska już jest częścią.

***
Kuratorkami programu „Pokaż język” są Justyna Lipko-Konieczna i Justyna Wielgus.
Kuratorkami sympozjum „Pokaż język ​​– nowe języki, estetyki i kondycje w teatrze i performansie” są Monika Kwaśniewska i Izabela Zawadzka.

Partnerami programu są Akademia Teatralna w Warszawie i jej filia w Białymstoku, a także norweska organizacja interart_s.

Projekt „POKAŻ JĘZYK” korzysta z dofinansowania o wartości 350 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest wspólne tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Program Centrum Sztuki Włączającej/Teatru 21 jest współfinansowany przez m. st. Warszawę.

PROGRAM SYMPOZJUM

12 kwietnia 2024, piątek

9:00 – 10:00 rejestracja osób uczestniczących
10:00 – 10:30 rozpoczęcie sympozjum
10:30 – 12:00 moduł poświęcony TAŃCOWI
Tatiana Cholewa, Patrycja Jarosińska, Adrianna Helena Morawiec, Alicja Müller, Małgorzata Rostkowska
12:00 – 12:30 przerwa kawowa
12:30 – 14:00 moduł poświęcony AKTORSTWU
Beata Bandurska, Milena Gauer, Dominika Kozłowska, Daniel Krajewski, Maciej Pesta
14:00 – 15:30 przerwa
15:30 – 17:00 rozmowy o praktyce: Teatr Kambak, Teatr ITAN i Teatr 21
moderacja: Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligóra (Podcast o Teatrze)
17:00 – 17:30 przerwa kawowa
17:30 – 19:00 moduł poświęcony EDUKACJI AKTORSKIEJ
Weronika Kowalska, Kasia Lech, Justyna Lipko-Konieczna, Marta Rau, Helena Urbańska

13 kwietnia 2024, sobota

10:00 – 11:30 moduł poświęcony REŻYSERII
Michał Borczuch, Marta Bryś, Kinga Chudobińska-Zdunik, Paweł Łysak, Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus
11:30 – 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 13:30 rozmowy o praktyce: Teatr Przebudzeni, Teatr Klucz i Teatr Cisza na scenie moderacja: Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligóra (Podcast o Teatrze)
13:30 – 15:00 przerwa
15:00 – 16:30 moduł poświęcony KRYTYCE ARTYSTYCZNEJ
Ewelina Godlewska-Byliniak, Katarzyna Lemańska, Witold Mrozek, Katarzyna Żeglicka oraz osoby biorące udział w warsztatach
16:30 – 17:00 podsumowanie sympozjum
17:00 – 17:30 przerwa kawowa
17:30 – 18:30 premiera książki „Estetyka niepełnosprawności” Tobina Siebersa 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.