PROF. MAREK WASZKIEL PODWÓJNIE UTYTUŁOWANY

Z serca gratulujemy i to podwójnie naszemu wieloletniemu wykładowcy prof. Markowi Waszkielowi odebrania nominacji na profesora tytularnego podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 21 lutego 2022 roku oraz odznaczenia Złotym Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Wniosek o uhonorowanie prof. Marka Waszkiela Złotym Medalem złożyła Polunima.

Marek Waszkiel [cyt. za stroną ZASP] – absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku upowszechniania kultury, badacz polskiego teatru lalek, propagator, popularyzator teatru lalek w kraju i na arenie międzynarodowej, historyk teatru lalek łączący profesję z pasją, autor publikacji z dziedziny teatru lalek, wykładowca w warszawskiej Akademii Teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze oraz Sztuki Lalkarskiej w Filii w Białymstoku.

Całe swoje zawodowe życie poświęcił pracy na rzecz teatru lalek. Mając wpływ na jego rozwój i promocję, stał się autorytetem w tej dziedzinie zarówno w kraju, jak i w świecie, sławiąc tam polską kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem sceny lalkowej.

Fot. Ģirts-Ozoliņš, źródło: https://www.marekwaszkiel.pl/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.