The jubilee edition of the International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET will take place in Białystok on June 21-25, 2022. It is one of the most durable academic and cultural traditions in Poland: it has been held in Białystok every two years since 2002. In 2022, we will celebrate a double jubilee: the 10th edition of the event on the 20th anniversary of its establishment (due to the pandemic, the festival was not held in 2020).

It is organized by The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok, together with the Białystok Puppeteers Association and the Białystok Puppet Theatre. The Festival traditionally presents performances in two streams: professional and student.

Prof. Marta Rau, Vice-Rector of the Academy, Art Director of the Festival:

I would like this jubilee event to reflect on the place of puppet theatre in the current reality and give the opportunity to enjoy creativity in the most beautiful, in my opinion, art field. Let’s be the creators of this Festival together!

 

The Festival is organized thanks to the financial support of the Polish Ministry of Education and Science, the Polish Ministry of Culture and Cultural Heritage, and the City of Białystok.

 

 

flada i godło RPDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

Program Ministra Nauki i Edukacji „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Nazwa zadania: X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA / Jubileusz

Dofinansowanie: 285 400,00 zł

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Szkolnictwo artystyczne”

Nazwa zadania: X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA

Dofinansowanie: 142 000,00 zł

Całkowita wartość: 407 004,30 zł

 

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA to jedna z najtrwalszych tradycji akademickich i kulturalnych w Polsce: odbywa się w Białymstoku co dwa lata od 2002 r. W roku 2022 świętować będziemy podwójny jubileusz: 10. edycję imprezy w 20. rocznicę jej powołania.

Jubileuszowa edycja to ukoronowanie dwóch dekad tradycji akademickiej, w której ciągłość łączy się z otwartością na inspiracje i eksperyment. Dlatego idiomem Festiwalu w 2022 r. jest labōrATōrium, odwołujące się i do łacińskiej ‘pracowni’, i do wyobraźni jako głównego i uniwersalnego narzędzia pracy twórców teatru na całym świecie. W haśle tym chcemy wyrazić nieustającą dążność Festiwalu do odkrywania nowych znaczeń i form realizacji w przestrzeni teatru oraz zaakcentować badawczy, naukowy wymiar imprezy, mniej oczywisty dla wielu odbiorców.

Program Festiwalu powstaje dzięki współpracy Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku, Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy (BSAL), Białostockiego Teatru Lalek (BTL) oraz Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA.

Głównym celem projektu jest organizacja przedsięwzięcia upowszechniającego jedną z unikatowych tradycji akademickich, jaką jest międzynarodowe spotkanie badaczy i twórców w ramach Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA.

Festiwal od początku służy trzem nadrzędnym celom:

· popularyzacji osiągnięć naukowych i pracy badaczy w dziedzinie teatru lalek,
· promocji nauki i sztuki polskiej w kontekście międzynarodowym,
· upowszechnianiu sztuki teatralnej jako dziedziny nauki wśród wszystkich grup odbiorców.