I. SYMPOZJUM

Kiedy pada nazwisko Czechow, wszyscy mają jedno skojarzenie: myślą o Antonie, wybitnym pisarzu i dramaturgu, współpracowniku Konstantina Stanisławskiego. Tymczasem w świecie teatru był jeszcze drugi Czechow: bratanek Antona, podobnie jak stryj współpracownik Stanisławskiego, prawdziwy człowiek sceny i ekranu – aktor, pedagog i reżyser. Twórca oryginalnej metody gry aktorskiej. Idol takich sław, jak Clint Eastwood, Jack Nicholson, Marylin Monroe, Anthony Hopkins, Gregory Peck czy Tadeusz Łomnicki. Uczeń Rudolfa Steinera i nauczyciel techniki gestu psychologicznego. Początkowo zatwardziały racjonalista, później niestrudzony eksplorator duchowości i metafizyki. Jednym słowem: Michaił. Michaił Aleksandrowicz Czechow. Nasze Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa — dziedzictwo i inspiracje” pomyślane jest jako międzynarodowe spotkanie badaczy i praktyków w dziedzinie teatru. Służy nie tylko przedstawieniu mało znanego w naszym kraju dorobku artysty, lecz także przyjrzeniu się wpływom jego idei na sztuki teatralne, włączając pomijany do tej pory w pracach naukowych kontekst teatru formy, ruchu a przede wszystkim teatru lalek. Zapraszamy. 

Joanna Majewska – kierownik projektu

Program (pdf)
Streszczenia wystąpień
Wstęp wolny, bez rejestracji. Informacje, pytania: komunikacja@atb.edu.pl
Zapis video Sympozjum
II. PUBLIKACJA

Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa — dziedzictwo i inspiracje” towarzyszy promocji przygotowywanej do druku monografii „Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum”. To wydawnictwo niezwykle potrzebne, uzupełniające luki w polskich publikacjach naukowych poświęconych wybitnemu rosyjskiemu artyście, ale też rzucające światło na rejony sztuki do tej pory nie utożsamiane z jego myślą i działalnością. Trzynaście artykułów pogrupowano według zainteresowań i prac badawczych ich autorów. Książkę otwiera rozdział, któremu nadano tytuł „W historii”. Zawarte w nim teksty opisują losy i osiągnięcia artysty w poszczególnych europejskich krajach, w których przygotowywał nowatorskie jak na tamte czasy (i nie zawsze docenione) inscenizacje, ale też stopniowo opracowywał zręby swojej metody gry aktorskiej. Rozdział „W teorii” poświęcony został zarówno wpływowi, jaki na myślenie Czechowa miały antropozofia Rudolfa Steinera oraz współpraca z Konstantinem Stanisławskim, jak i różnym próbom analiz istoty stworzonej przez niego techniki. Zamykający publikację rozdział zatytułowany „W praktyce” zbiera zaś doświadczenia różnych artystów teatru, którzy w swoich realizacjach inspirowali się pozostawionymi przez Michaiła Czechowa wskazówkami dotyczącymi pracy aktora na scenie. Dopełnieniem monografii będą spisane w formie luźnych refleksji przemyślenia uczestników i prelegentów spotkania, które wyłonią się podczas dyskusji. Mamy nadzieję, że zarówno sympozjum, jak i monografia w niedalekiej przyszłości zaowocują nowatorskimi działaniami, szczególnie w przestrzeni interesujących nas gatunków teatru lalek i formy.

Komitet naukowy sympozjum – Joanna Majewska, Bernarda Anna Bielenia, Karol Suszczyński

Zapowiedź publikacji (trailer)
Darmowy e-book (czytaj on-line)

Kliknij, aby pobrać e-book

Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa dziedzictwo i inspiracje” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 633/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę


The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.