PLETA

Platform for European Theatre Academies (PLETA)
Celem projektu PLETA była wymiana doświadczeń i stworzenie nowych artystycznych wartości w interakcji z różnymi tradycjami i specjalnościami artystycznymi poprzez wspólną realizację projektów teatralnych, warsztaty i spotkania. Projekt zakładał współpracę 8 uczelni europejskich. Koordynatorem projektu była uczelnia z Maastricht, natomiast uczelniami partnerskimi były uczelnie wyższe o profilu teatralnym z Polski, Finlandii, Norwegii, Austrii, Niemiec, Francji, Belgii i Łotwy. Polskę reprezentowała Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Projekt sfinansowano w ramach programu Creative Europe.
Strona internetowa projektu: PLETA.EU

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGÓW I STUDENTÓW WSL W RAMACH PROJEKTU PLETA:

17-18 marca 2016 r., MAASTRICHT
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w spotkaniu partnerskim związanym z projektem „Platform for European Theatre Academies”. Celem spotkania w Maastricht było szczegółowe omówienie działań przewidzianych w projekcie. Projekt zakładał m.in udział studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Ruhrtriennale w Zagłębiu Ruhry (14-18 września 2016 r.).

14 – 18 września 2016 r., BOCHUM
Studenci WSL – Anna Domalewska i Paweł Strumiński wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Ruhrtriennale w Zagłębiu Ruhry (Bochum/ Niemcy). W ramach festiwalu odbyły się m.in. warsztaty prowadzone przez wykładowców szkół partnerskich w projekcie PLETA. Studenci mieli także świetną okazję do zetknięcia się z inną, międzynarodową publicznością i zdobycia nowych doświadczeń związanych z praktyką teatralną.

14-18 września 2016 r., BOCHUM
W czasie Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Ruhrtriennale w Zagłębiu Ruhry mgr Jolanta Żynel poprowadziła warsztaty „Ktoś poza mną” dla studentów z ośmiu uczelni partnerskich w projekcie PLETA.

11-13 stycznia 2017 r., BRUKSELA
Udział prof. dr. hab. Wiesława Czołpińskiego w konferencji zorganizowanej w Brukseli

23-24 marca 2017 r., SALZBURG
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w kolejnym spotkaniu partnerskim w ramach projektu PLETA

1 maja – 23 czerwca 2017, MAASTRICHT
Student Damian Krajczyk wziął udział w warsztatach organizowanych w Toneelacademie Mastricht. Ich uczestnikami byli studenci aktorstwa, reżyserii, scenografii ze szkół partnerskich w programie PLETA. Przez siedem tygodni ekipa pracowała nad projektem teatralnym, którego punktem wyjścia był poemat Hansa Magnusa Enzensbergera „Der Untergang der Titanic”. Projekt powstawał pod opieką artystyczną Woody’ego Richardsona Laurensa i Petera Missottena. Finałem projektu był spektakl, którego premiera odbyła się 19 czerwca 2017 r. Więcej: warsztaty w Maastricht

18-19 maja 2017 r., RYGA
W Latvian Academy of Culture w Rydze (Łotwa) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu PLETA. Wydział Sztuki Lalkarskiej był reprezentowany przez prof. dr. hab. Wiesława Czołpińskiego

 2-9 września 2017 r., BRZEZINKA
Studenci Akademii Teatralnej (z Warszawy i Białegostoku) uczestniczyli w prestiżowych warsztatach „GROTOWSKI: reinvented international acting workshops in Brzezinka” organizowanych w ramach PLETA. Zajęcia prowadzili: Tomasz Rodowicz, Piotr Borowski, Elina Toneva, Dorota Porowska. W warsztatach udział wzięli studenci z Finlandii, Belgii, Holandii, Niemiec, Łotwy, Norwegii, Austrii i Polski, w tym reprezentanci WSL – Maciej Cempura (II rok, aktorstwo) i Rafał Domagała (IV rok, aktorstwo). Młodzi adepci sztuki teatralnej mieli możliwość poznać działalność Jerzego Grotowskiego i sposoby pracy charakterystyczne dla różnych etapów jego twórczości. Więcej: warsztaty w Brzezince i Bochum

20-24 września 2017 r., BOCHUM
Odbyły się warsztaty „Physical theatre workshop” organizowane w ramach Festiwalu Ruhrtriennale w Bochum (Niemcy). W wydarzeniu wzięli udział studenci wszystkich wydziałów Akademii Teatralnej. Wydział Sztuki Lalkarskiej był reprezentowany przez studentów: Agatę Soboczyńską oraz Mateusza Stasiulewicza (II rok, aktorstwo). Warsztaty dla studentów z Finlandii, Norwegii, Niemiec, Austrii i Łotwy poprowadzili pedagodzy Akademii Teatralnej: Liwia Bargieł i dr hab. Waldemar Raźniak. W dniach 8-9 września 2017 r., prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w spotkaniu partnerskim podsumowującym warsztaty. Więcej: warsztaty w Brzezince i Bochum

20 – 24 września 2017 r., MULHEIM
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu PLETA /Mulheim, Niemcy/.

2-8 października 2017 r., RYGA
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński poprowadził warsztaty „Lalka – aktor – lalka” dla studentów z Łotwy, Szwecji, Finlandii, Polski, Holandii, Belgii. Warsztaty odbyły się w Latvian Academy of Culture w Rydze, zaś prace powstałe w wyniku warsztatów zostały zaprezentowane 8 października 2017 r. na Festiwalu Jesień Patriarchów (Ryga, Łotwa). Więcej: warsztaty w Rydze

18-19 maja 2018 r., BERLIN
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w spotkaniu partnerskim uczelni biorących udział w projekcie PLETA

21 czerwca – 1 lipca 2018 r., HAMBURG/SALZBURG
Pięcioro studentów Akademii Teatralnej, w tym reprezentantka WSL – Anna Złomańczuk (IV rok kierunku aktorstwo) wzięło udział w specjalnym projekcie w ramach PLETA. Studenci z kilku europejskich wyższych szkół artystycznych wspólnie przygotowali spektakl oparty na ich własnych badaniach, doświadczeniach w różnych środowiskach społecznych w Europie oraz w odniesieniu do niektórych podstawowych tematów literackich i filozoficznych. Spektakl w reżyserii Volkera Löscha został podzielony na trzy części: wspólny początek i zakończenie oparte na działaniu w grupie – mówieniu chórem i wspólnej choreografii, wewnątrz zaś każdy z uczestników mógł zaprezentować swój własny projekt odnoszący się do głównego tematu „Poor/Rich Europe”. Głównym środkiem wyrazu była chóralna, zbiorowa ekspresja. Pierwszy etap projektu miał miejsce w dniach 21 czerwca – 1 lipca 2018. Były to wykłady, rozmowy, dyskusje o ekonomicznej i społecznej sytuacji Europy. Każdy z uczestników przygotował prezentację o swoim kraju. Próby do spektaklu odbyły się będą we wrześniu i październiku, zaś prezentacje jesienią w Salzburgu oraz Hamburgu.

18 października 2018 r., SALZBURG
Studenci z europejskich wyższych szkół artystycznych współpracujących w ramach platformy PLETA (Platform European Theatre Academies), w ramach projektu  Poor Rich Europe przygotowali wspólnie spektakl oparty na ich własnych badaniach, doświadczeniach w różnych środowiskach społecznych w Europie, biorąc na warsztat temat wartości, które są/miały być fundamentem zjednoczonej Europy. Reżyserem całego ponad trzyipółgodzinnego spektaklu był Volker Lösch, zaś głównym środkiem wyrazu – chóralna, zbiorowa ekspresja. On stworzył ramę spektaklu, wewnątrz której poszczególni studenci i studentki zaprezentowali własne etiudy, odnoszące się do głównego tematu Poor Rich Europe. Akademię Teatralną reprezentowało pięcioro studentów, w tym Anna Złomańczuk z WSL, która przygotowała etiudę pt. No way to say goodbye. Jej praca dotyczyła emigracji, a jej głównym elementem był monolog lalki-Polski, zachęcającej mieszkających za granicą Polaków do powrotu do kraju. Sama etiuda opierała się jednak na motywie walki, zmagań, ucieczki i powrotu, odnosiła się do różnych migracyjnych strategii radzenia sobie z tym „wezwaniem do powrotu” (tekst: Anna Złomańczuk, reżyseria: Pamela Leończyk, wykonanie lalki: Anna Złomańczuk, występują: Anna Złomańczuk, Kasia Obidzińska). Premiera spektaklu odbyła się 18 października w Theater im Kunstquartier w Salzburgu.

10 listopada 2018 r., HAMBURG
W Thalia Theater w Hamburgu odbył się kolejny pokaz spektaklu zrealizowanego w ramach projektu Poor Rich Europe.
Więcej informacji o spektaklu:
„POOR RICH EUROPE”
Etiuda Anny Złomańczuk
Pokaz w Hamburgu

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.