PLETA

Platform for European Theatre Academies (PLETA)
Celem projektu PLETA była wymiana doświadczeń i stworzenie nowych artystycznych wartości w interakcji z różnymi tradycjami i specjalnościami artystycznymi poprzez wspólną realizację projektów teatralnych, warsztaty i spotkania. Projekt zakładał współpracę 8 uczelni europejskich. Koordynatorem projektu była uczelnia z Maastricht, natomiast uczelniami partnerskimi były uczelnie wyższe o profilu teatralnym z Polski, Finlandii, Norwegii, Austrii, Niemiec, Francji, Belgii i Łotwy. Polskę reprezentowała Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Projekt sfinansowano w ramach programu Creative Europe.
Strona internetowa projektu: PLETA.EU

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGÓW I STUDENTÓW WSL W RAMACH PROJEKTU PLETA:

17-18 marca 2016 r., MAASTRICHT
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w spotkaniu partnerskim związanym z projektem „Platform for European Theatre Academies”. Celem spotkania w Maastricht było szczegółowe omówienie działań przewidzianych w projekcie. Projekt zakładał m.in udział studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Ruhrtriennale w Zagłębiu Ruhry (14-18 września 2016 r.).

14 – 18 września 2016 r., BOCHUM
Studenci WSL – Anna Domalewska i Paweł Strumiński wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Ruhrtriennale w Zagłębiu Ruhry (Bochum/ Niemcy). W ramach festiwalu odbyły się m.in. warsztaty prowadzone przez wykładowców szkół partnerskich w projekcie PLETA. Studenci mieli także świetną okazję do zetknięcia się z inną, międzynarodową publicznością i zdobycia nowych doświadczeń związanych z praktyką teatralną.

14-18 września 2016 r., BOCHUM
W czasie Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Ruhrtriennale w Zagłębiu Ruhry mgr Jolanta Żynel poprowadziła warsztaty „Ktoś poza mną” dla studentów z ośmiu uczelni partnerskich w projekcie PLETA.

11-13 stycznia 2017 r., BRUKSELA
Udział prof. dr. hab. Wiesława Czołpińskiego w konferencji zorganizowanej w Brukseli

23-24 marca 2017 r., SALZBURG
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w kolejnym spotkaniu partnerskim w ramach projektu PLETA

1 maja – 23 czerwca 2017, MAASTRICHT
Student Damian Krajczyk wziął udział w warsztatach organizowanych w Toneelacademie Mastricht. Ich uczestnikami byli studenci aktorstwa, reżyserii, scenografii ze szkół partnerskich w programie PLETA. Przez siedem tygodni ekipa pracowała nad projektem teatralnym, którego punktem wyjścia był poemat Hansa Magnusa Enzensbergera „Der Untergang der Titanic”. Projekt powstawał pod opieką artystyczną Woody’ego Richardsona Laurensa i Petera Missottena. Finałem projektu był spektakl, którego premiera odbyła się 19 czerwca 2017 r. Więcej: warsztaty w Maastricht

18-19 maja 2017 r., RYGA
W Latvian Academy of Culture w Rydze (Łotwa) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu PLETA. Wydział Sztuki Lalkarskiej był reprezentowany przez prof. dr. hab. Wiesława Czołpińskiego

 2-9 września 2017 r., BRZEZINKA
Studenci Akademii Teatralnej (z Warszawy i Białegostoku) uczestniczyli w prestiżowych warsztatach „GROTOWSKI: reinvented international acting workshops in Brzezinka” organizowanych w ramach PLETA. Zajęcia prowadzili: Tomasz Rodowicz, Piotr Borowski, Elina Toneva, Dorota Porowska. W warsztatach udział wzięli studenci z Finlandii, Belgii, Holandii, Niemiec, Łotwy, Norwegii, Austrii i Polski, w tym reprezentanci WSL – Maciej Cempura (II rok, aktorstwo) i Rafał Domagała (IV rok, aktorstwo). Młodzi adepci sztuki teatralnej mieli możliwość poznać działalność Jerzego Grotowskiego i sposoby pracy charakterystyczne dla różnych etapów jego twórczości. Więcej: warsztaty w Brzezince i Bochum

20-24 września 2017 r., BOCHUM
Odbyły się warsztaty „Physical theatre workshop” organizowane w ramach Festiwalu Ruhrtriennale w Bochum (Niemcy). W wydarzeniu wzięli udział studenci wszystkich wydziałów Akademii Teatralnej. Wydział Sztuki Lalkarskiej był reprezentowany przez studentów: Agatę Soboczyńską oraz Mateusza Stasiulewicza (II rok, aktorstwo). Warsztaty dla studentów z Finlandii, Norwegii, Niemiec, Austrii i Łotwy poprowadzili pedagodzy Akademii Teatralnej: Liwia Bargieł i dr hab. Waldemar Raźniak. W dniach 8-9 września 2017 r., prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w spotkaniu partnerskim podsumowującym warsztaty. Więcej: warsztaty w Brzezince i Bochum

20 – 24 września 2017 r., MULHEIM
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w spotkaniu partnerskim w ramach projektu PLETA /Mulheim, Niemcy/.

2-8 października 2017 r., RYGA
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński poprowadził warsztaty „Lalka – aktor – lalka” dla studentów z Łotwy, Szwecji, Finlandii, Polski, Holandii, Belgii. Warsztaty odbyły się w Latvian Academy of Culture w Rydze, zaś prace powstałe w wyniku warsztatów zostały zaprezentowane 8 października 2017 r. na Festiwalu Jesień Patriarchów (Ryga, Łotwa). Więcej: warsztaty w Rydze

18-19 maja 2018 r., BERLIN
Prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wziął udział w spotkaniu partnerskim uczelni biorących udział w projekcie PLETA

21 czerwca – 1 lipca 2018 r., HAMBURG/SALZBURG
Pięcioro studentów Akademii Teatralnej, w tym reprezentantka WSL – Anna Złomańczuk (IV rok kierunku aktorstwo) wzięło udział w specjalnym projekcie w ramach PLETA. Studenci z kilku europejskich wyższych szkół artystycznych wspólnie przygotowali spektakl oparty na ich własnych badaniach, doświadczeniach w różnych środowiskach społecznych w Europie oraz w odniesieniu do niektórych podstawowych tematów literackich i filozoficznych. Spektakl w reżyserii Volkera Löscha został podzielony na trzy części: wspólny początek i zakończenie oparte na działaniu w grupie – mówieniu chórem i wspólnej choreografii, wewnątrz zaś każdy z uczestników mógł zaprezentować swój własny projekt odnoszący się do głównego tematu „Poor/Rich Europe”. Głównym środkiem wyrazu była chóralna, zbiorowa ekspresja. Pierwszy etap projektu miał miejsce w dniach 21 czerwca – 1 lipca 2018. Były to wykłady, rozmowy, dyskusje o ekonomicznej i społecznej sytuacji Europy. Każdy z uczestników przygotował prezentację o swoim kraju. Próby do spektaklu odbyły się będą we wrześniu i październiku, zaś prezentacje jesienią w Salzburgu oraz Hamburgu.

18 października 2018 r., SALZBURG
Studenci z europejskich wyższych szkół artystycznych współpracujących w ramach platformy PLETA (Platform European Theatre Academies), w ramach projektu  Poor Rich Europe przygotowali wspólnie spektakl oparty na ich własnych badaniach, doświadczeniach w różnych środowiskach społecznych w Europie, biorąc na warsztat temat wartości, które są/miały być fundamentem zjednoczonej Europy. Reżyserem całego ponad trzyipółgodzinnego spektaklu był Volker Lösch, zaś głównym środkiem wyrazu – chóralna, zbiorowa ekspresja. On stworzył ramę spektaklu, wewnątrz której poszczególni studenci i studentki zaprezentowali własne etiudy, odnoszące się do głównego tematu Poor Rich Europe. Akademię Teatralną reprezentowało pięcioro studentów, w tym Anna Złomańczuk z WSL, która przygotowała etiudę pt. No way to say goodbye. Jej praca dotyczyła emigracji, a jej głównym elementem był monolog lalki-Polski, zachęcającej mieszkających za granicą Polaków do powrotu do kraju. Sama etiuda opierała się jednak na motywie walki, zmagań, ucieczki i powrotu, odnosiła się do różnych migracyjnych strategii radzenia sobie z tym „wezwaniem do powrotu” (tekst: Anna Złomańczuk, reżyseria: Pamela Leończyk, wykonanie lalki: Anna Złomańczuk, występują: Anna Złomańczuk, Kasia Obidzińska). Premiera spektaklu odbyła się 18 października w Theater im Kunstquartier w Salzburgu.

10 listopada 2018 r., HAMBURG
W Thalia Theater w Hamburgu odbył się kolejny pokaz spektaklu zrealizowanego w ramach projektu Poor Rich Europe.
Więcej informacji o spektaklu:
„POOR RICH EUROPE”
Etiuda Anny Złomańczuk
Pokaz w Hamburgu