“KSENIA” W TEATRZE SZKOLNYM

Monodram Joanny Troc pt.”Ksenia” inspirowany jest postacią prawosławnej świętej jurodiwej – Kseni Petersburskiej. Sama świętość i jurodstwo (szaleństwo boże) nie jest jednak głównym tematem spektaklu. Najważniejszym staje się pytanie o drogę i przyczynę dojścia do jurodstwa, nierozerwalne przeplatanie się świętości z szaleństwem. Ksenia jest młodą, 26-letnią kobietą, której miłość jest uczuciem totalnym, pozbawionym wszelkich granic. Tekst Tamary Bołdak-Janowskiej, stworzony specjalnie na potrzeby spektaklu, został dopełniony o to, co powstawało podczas prób i improwizacji. Muzyka białoruskiego akordeonisty Yegora Zabelova aż kipi od emocji i wprowadza jeszcze głębiej w odrealniony świat Kseni. Wszystko to natomiast okraszone jest śpiewnym mówieniem w lokalnym, białoruskim dialekcie okolic Gródka. Opieką artystyczną objęła spektakl aktorka i reżyser Magdalena Czajkowska.
Premiera monodramu”Ksenia” odbyła się 27 września 2015 roku na kameralnej scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Premiera monodramu “Ksenia” była również inauguracją II Festiwalu Teatralnego ODE, imprezy, która już drugi rok promuje m.in. na terenie miasta Białegostoku teatr białoruski.
Po spektaklu odbędzie się krótki wykład dotyczący fenomenu postaci “jurodiwego” świętego szaleńca Chrystusowego, który swoje korzenie ma w Chrześcijaństwie wschodnim (Bizancjum, Ruś).

Tekst: Tamara Bołdak-Janowska, Joanna Troc
Tłumaczenie: Tamara Bołdak-Janowska
Występuje: Joanna Troc
Muzyka: Yegor Zabelov
Opieka artystyczna: Magdalena Czajkowska
Czas trwania spektaklu 55 minut
2 września 2016 godz. 18:00
3 września 2016 godz. 17:00
Miejsce: Teatr Szkolny im. Wilkowskiego, Akademia Teatralna w Białymstoku ul. Sienkiewicza 14