DYSKUSYJNY KLUB TEATRALNY

Pod auspicjami Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej oraz Sekcji Polskiej AICT –  Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych, w Białymstoku konstytuuje się właśnie Dyskusyjny Klub Teatralny. Zachęcamy do udziału w nim wszystkie osoby, którym bliski jest teatr. Szczegóły znajdziecie na poniższej stronie: https://www.facebook.com/groups/1710386779285835/