DR JANOWICZ: SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

Dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia artystyczne i za zasługi dla kultury polskiej, na mocy postanowienia Prezydenta RP z dnia 4 października 2016 roku. Gratulujemy!