STYPENDIA MKIDN DLA STUDENTÓW WSL

6 grudnia 2016 roku w Sali Balowej Zamku Królewskiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych. W roku akademickim 2016/2017 stypendia za osiągnięcia w twórczości artystycznej otrzymali:  Magdalena Dąbrowska i Patryk Ołdziejewski z V roku kierunku aktorskiego.