MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE W LIPSKU/DE

Nasz wykładowca dr Karol Smaczny wrócił właśnie z Lipska w Niemczech, gdzie jako ekspert gościł na międzynarodowej imprezie teatralnej “Get-Together „Crossing Borders/Grenzanlos”, organizowanej przez Theater der Jungen Welt Leipzig. To spotkanie artystów i ekspertów z 11 państw, pokazy przedstawień adresowanych do dzieci i młodzieży oraz dyskusje o najważniejszych problemach i tendencjach współczesnego teatru dla dzieci i młodzieży.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń zawodowych, a także nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami – reprezentantami tradycji teatralnych z kilkunastu państw. Tematem wydarzenia był teatr adresowany do dzieci i młodzieży. Prezentacjom spektakli towarzyszyły dyskusje ekspertów, którzy rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stają obecnie twórcy teatru dla dzieci i młodzieży.