WARSZTATY PISANIA O TEATRZE

Studenci kulturoznawstwa i filologii rozpoczynają 29 maja serię specjalnych warsztatów z pisania recenzji teatralnych. Inaczej mówiąc: będą się uczyć wnikliwego oglądania teatru i wyrażania swoich opinii o nim w sposób jasny, czytelny, ciekawy dla innych odbiorców. Warsztaty, organizowane wspólnie przez UwB, BTL, sekcję polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych oraz nasz wydział, poprzedzają bliski już Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych “Metamorfozy lalek”.

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi krytycznych, a także praktyczna nauka pisania recenzji. Wybrani uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatne akredytacje na spektakle w ramach Festiwalu “Metamorfozy Lalek” i będą recenzować festiwalowe przedstawienia. Warsztaty odbędą się na początku czerwca, a poprowadzą je: Jacek Malinowski, Krzysztof Puławski, Teresa Radziewicz oraz Konrad Szczebiot.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.