I ETAP EGZAMINÓW ZA NAMI

We wtorek 4 lipca zakończył się pierwszy etap egzaminów wstępnych na kierunek aktorski na naszym Wydziale. W sumie w tym roku zarejestrowało się ponad 200 osób, przez tydzień egzaminacyjny walczą o 17 miejsc na studiach, które rozpoczną się jesienią 2017 r. Pierwszy etap obejmował sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich, takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja. Każdy kandydat spośród min. 5 utworów przygotowanych wcześniej wybierał 2 (prozę i wiersz) oraz piosenkę, by zaprezentować ich interpretację komisji egzaminacyjnej. Kandydaci byli oceniani w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do II etapu egzaminu.  A oto lista osób, które tę kwalifikację przeszły:

Cały cykl zakończy się w sobotę, 8 lipca, kiedy poznamy nazwiska tych kilkunastu szczęśliwców, którzy zostaną przyjęci w poczet studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej.