DRUGA SZANSA NA STUDIA

Osoby, które chciałyby studiować na Wydziale Sztuki Lalkarskiej na kierunku aktorskim, a nie zdążyły wystartować w I naborze lub powinęła im się wówczas noga – mają jeszcze jedną szansę. 17 lipca rusza rejestracja kandydatów w IRK. Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 4-9 września 2017.

Zasady rekrutacji są takie same jak w I naborze – można się z nimi zapoznać w zakładce REKRUTACJA. Przypominamy, że konieczne jest skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK do dnia wskazanego jako dzień zamknięcia rejestracji kandydatów, tzn. do dnia 27.08.2017 r. w przypadku naboru uzupełniającego. Brak kompletu dokumentów (tj.: zatwierdzone podanie, skan świadectwa maturalnego, skan dowodu osobistego, zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej, teksty utworów do prezentacji, mile widziany jest także dowód wpłaty) będzie skutkować niedopuszczeniem do egzaminu rekrutacyjnego.

Opłaty można dokonać najpóźniej w dniu egzaminu. Teczkę z kompletem dokumentów w wersji papierowej należy mieć ze sobą na egzaminie.

Osoby, które brały udział w pierwszej rekrutacji i zakończyły ją z efektem negatywnym, mają prawo brać udział
w rekrutacji uzupełniającej we wrześniu.