DRUGA SZANSA NA STUDIA

Osoby, które chciałyby studiować na Wydziale Sztuki Lalkarskiej na kierunku aktorskim, a nie zdążyły wystartować w I naborze lub powinęła im się wówczas noga – mają jeszcze jedną szansę. 17 lipca rusza rejestracja kandydatów w IRK. Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 4-9 września 2017.

Zasady rekrutacji są takie same jak w I naborze – można się z nimi zapoznać w zakładce REKRUTACJA. Przypominamy, że konieczne jest skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK do dnia wskazanego jako dzień zamknięcia rejestracji kandydatów, tzn. do dnia 27.08.2017 r. w przypadku naboru uzupełniającego. Brak kompletu dokumentów (tj.: zatwierdzone podanie, skan świadectwa maturalnego, skan dowodu osobistego, zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej, teksty utworów do prezentacji, mile widziany jest także dowód wpłaty) będzie skutkować niedopuszczeniem do egzaminu rekrutacyjnego.

Opłaty można dokonać najpóźniej w dniu egzaminu. Teczkę z kompletem dokumentów w wersji papierowej należy mieć ze sobą na egzaminie.

Osoby, które brały udział w pierwszej rekrutacji i zakończyły ją z efektem negatywnym, mają prawo brać udział
w rekrutacji uzupełniającej we wrześniu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.