PRACA POSZUKUJE CZŁOWIEKA

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (WSL) zatrudni na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisko: kierownik techniczny.

Podstawowe obowiązki:

 • organizacja, koordynacja i nadzór nad całokształtem zadań administracyjno-technicznych WSL,
 • nadzór i kontrola stanu technicznego obiektów i sprzętów będących w posiadaniu lub zarządzaniu WSL, oraz dbałość o ich estetykę, czystość, zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP oraz P.POŻ.,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z administracją majątku WSL,
 • zaopatrzenie w materiały i sprzęty niezbędne do funkcjonowania WSL,
 • planowanie, realizacja i nadzór nad remontami bieżącymi WSL,
 • organizowanie pracy, koordynacja i nadzór podległych pracowników, w tym sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz ich rozliczanie,
 • opracowywanie rocznych planów zaopatrzenia pionu technicznego,
 • sprawowanie opieki nad działalnością teatru szkolnego w zakresie technicznym,
 • dbałość o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji własnych oraz podległych pracowników.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej jeden rok doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość obsługi urządzeń oświetleniowych i akustycznych,
 • obsługa komputera w zakresie co najmniej: pakiet MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówieniach publicznych, oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność rozwiązywania problemów,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i etyka pracy,
 • mile widziana znajomość nomenklatury teatralno-technicznej w języku angielskim.

Zainteresowanych prosimy o składanie CV drogą elektroniczną na adres: kanclerz@atb.edu.pl, w terminie do dnia 10 lutego 2018 roku do godz. 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 85 7435398.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. CV bez w/w klauzuli nie będzie brane pod uwagę.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.