PRACA POSZUKUJE CZŁOWIEKA

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (WSL) zatrudni na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisko: kierownik techniczny.

Podstawowe obowiązki:

 • organizacja, koordynacja i nadzór nad całokształtem zadań administracyjno-technicznych WSL,
 • nadzór i kontrola stanu technicznego obiektów i sprzętów będących w posiadaniu lub zarządzaniu WSL, oraz dbałość o ich estetykę, czystość, zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP oraz P.POŻ.,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z administracją majątku WSL,
 • zaopatrzenie w materiały i sprzęty niezbędne do funkcjonowania WSL,
 • planowanie, realizacja i nadzór nad remontami bieżącymi WSL,
 • organizowanie pracy, koordynacja i nadzór podległych pracowników, w tym sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz ich rozliczanie,
 • opracowywanie rocznych planów zaopatrzenia pionu technicznego,
 • sprawowanie opieki nad działalnością teatru szkolnego w zakresie technicznym,
 • dbałość o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji własnych oraz podległych pracowników.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej jeden rok doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość obsługi urządzeń oświetleniowych i akustycznych,
 • obsługa komputera w zakresie co najmniej: pakiet MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówieniach publicznych, oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność rozwiązywania problemów,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i etyka pracy,
 • mile widziana znajomość nomenklatury teatralno-technicznej w języku angielskim.

Zainteresowanych prosimy o składanie CV drogą elektroniczną na adres: kanclerz@atb.edu.pl, w terminie do dnia 10 lutego 2018 roku do godz. 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 85 7435398.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. CV bez w/w klauzuli nie będzie brane pod uwagę.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.