ZAPISY NA OTWARTE WARSZTATY

W ramach Festiwalu zapraszamy młodzież do udziału w warsztatach z zakresu techniki mowy, świadomości ciała oraz teatru formy plastycznej – 18 czerwca 2018 r. Spotkanie z wykładowcami Wydziału Sztuki Lalkarskiej będzie świetną okazją, by rozpoznać specyfikę teatru formy, zyskać podstawową wiedzę na temat warsztatu aktora lalkarza, pobudzić wyobraźnię i poznać samego siebie. Zajęcia dla osób w wieku 16+. Udział bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: festival2018@atb.edu.pl z dopiskiem WARSZTATY. Potrzebny jest wygodny strój i obuwie do ćwiczeń. Liczba miejsc ograniczona!

Cykl warsztatowy obejmuje:

Niech mnie usłyszą! – praca z głosem i techniką mowy // 90 min // prowadzi: mgr Julita Cichońska

Cielesne poruszeniewarsztat ze świadomości ciała // 90 min // prowadzi: mgr Tomasz Graczyk

Jestem w formie – improwizacje z przedmiotem // 90 min // prowadzi: mgr Daniel Lasecki

Manualne szaleństwo – teatr rąk // 90 min // prowadzi: mgr Paula Czarnecka

UWAGA: Na potrzeby warsztatu z mgr Tomaszem Graczykiem prosimy o przygotowanie i opanowanie na pamięć dowolnego krótkiego tekstu.

Opis poszczególnych warsztatów

Niech mnie usłyszą ! – praca z głosem i techniką mowy
W ramach zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać ćwiczenia usprawniające aparat mowy, zasady wykonywania ćwiczenia oraz zapoznać się z poprawną mową sceniczną. Będą brać udział w ćwiczeniach oddechowych, emisyjnych i artykulacyjnych, usprawniających motorykę narządów mowy. Podczas warsztatu będzie możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji i wskazań do dalszych ćwiczeń.

Cielesne poruszeniewarsztat ze świadomości ciała
Ciało to podstawowe narzędzie pracy każdego aktora w związku z czym sprawne i świadome operowanie nim to jedna z najistotniejszych umiejętności każdego aktora.
Na warsztat składać się będą ćwiczenia oparte na technikach relaksacyjnych, tańcu współczesnym, improwizacji ruchowej i teatralnej oraz zadaniach angażujących do działania głos.
Podczas zajęć będziemy pracować nad pobudzeniem świadomości ciała oraz osiągnięciem swobodny w werbalnej i pozawerbalnej ekspresji uczestników na potrzeby przyszłej pracy scenicznej.
Trening będzie podzielony na kilka części i ma zawierać elementy o różnym stopniu trudności.

Jestem w formie – improwizacje z przedmiotem
Improwizacja z przedmiotem pozwala rozwinąć wyobraźnię, oderwać się od rzeczywistości, dostrzec możliwości materiału plastycznego, których nie widzimy na co dzień. Traktując przedmiot jako aktora zdarzenia teatralnego możemy dostrzec nie tylko w przedmiocie, ale również w nas samych, potencjał aktorski. Podczas improwizacji, wchodząc w relację z przedmiotem, skupiając się na niej, zapominamy o świecie na zewnątrz. Warsztaty z teatru przedmiotu, nawiązują do dziecięcych fantazji, pozwalają uwierzyć w magię teatru formy, rozwijają wyobraźnię, dają poczucie kreacji własnego świata.

Manualne szaleństwo – teatr rąk
W ramach warsztatu uczestnicy będą poszukiwać sposobu użycia dłoni jako postaci, symbolu, materiału plastycznego, a także wyrażać poprzez ruch emocje, myśli i zamiary wyobrażonej osoby. Poprzez zabawy ciałem jako materiałem plastycznym uczestnicy będą mogli „oddzielić” część swojego ciała traktując je jako element obrazu scenicznego, który może ulec metamorfozie na oczach widza. Poznają też podstawowe zasady działania teatralnego w zetknięciu z formą plastyczną, którą będzie część ich samych – ciało.

Grupa I
10.00-11.30 // głos
11.45-13.15 // ciało
14.30-16.00 // ręce
16.15-17.45 // przedmiot

Grupa II
10.00-11.30 // przedmiot
11.45-13.15 // głos
14.30-16.00 // ciało
16.15-17.45 // ręce

Grupa III
10.00-11.30 // ręce
11.45-13.15 // przedmiot
14.30-16.00 // głos
16.15-17.45 // ciało

Grupa IV
10.00-11.30 // ciało
11.45-13.15 // ręce
14.30-16.00// przedmiot
16.15-17.45 // głos

Specjalnie dla uczestników warsztatów:
13.30 – GRY RODZINNE
18.00 – NIC COŚ
19.30 – TU NAWET MUCHY SĄ BEZPIECZNE – spektakl dyplomowy studentów IV roku WSL

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.