PRZETARG NIEOGRANICZONY

Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przebudowę części budynku WSL w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 14. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które to dokumenty można znaleźć poniżej. Ofertę należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14, pok. 104.

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia:
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.