UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Z 4.09.18

Informujemy, że unieważnione zostało postępowanie w sprawie „Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku” (znak postępowania: KWSL.26.2.2018) ogłoszone dnia 4 września 2018 (nr ogłoszenia: 612211-N-2018). Poniżej publikujemy treść decyzji w tej sprawie.

DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU