INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019 miała miejsce 8 października na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT. Przewodniczyli jej Rektor prof. dr hab. Wojciech Malajkat oraz Prorektor prof. dr hab. Wiesław Czołpiński. Studenci I roku złożyli przysięgę i z rąk dziekanów odebrali indeksy. Nestorom, absolwentom WSL AT wręczono dyplomy. W imieniu studentów głos zabrała Katarzyna Pilewska. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Wojciech Kobrzyński.

Szczególnie podniosłym momentem inauguracji było uhonorowanie 50. pracy artystycznej prof. dr. hab. Tomasza Jaworskiego – otrzymał On gromkie brawa, kwiaty i statuetkę.