INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019 miała miejsce 8 października na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT. Przewodniczyli jej Rektor prof. dr hab. Wojciech Malajkat oraz Prorektor prof. dr hab. Wiesław Czołpiński. Studenci I roku złożyli przysięgę i z rąk dziekanów odebrali indeksy. Nestorom, absolwentom WSL AT wręczono dyplomy. W imieniu studentów głos zabrała Katarzyna Pilewska. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Wojciech Kobrzyński.

Szczególnie podniosłym momentem inauguracji było uhonorowanie 50. pracy artystycznej prof. dr. hab. Tomasza Jaworskiego – otrzymał On gromkie brawa, kwiaty i statuetkę.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.