EGZAMIN NA TECHNOLOGIĘ TL

Informujemy, że egzamin w drugim naborze na kierunek technologia teatru lalek odbędzie się w dniu 13 października (sobota) w siedzibie Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej przy ul. Sienkiewicza 14. W związku z tym przypominamy kandydatom, że teczki z pracami na I etap egzaminu należy dostarczyć do soboty 13.10.2018 do godz. 9.00. O godz. 9.30 rozpocznie się pierwszy etap – przegląd teczek, ok godz. 10.00 II etap. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu: 85 7435086.