EGZAMIN NA TECHNOLOGIĘ TL

Informujemy, że egzamin w drugim naborze na kierunek technologia teatru lalek odbędzie się w dniu 13 października (sobota) w siedzibie Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej przy ul. Sienkiewicza 14. W związku z tym przypominamy kandydatom, że teczki z pracami na I etap egzaminu należy dostarczyć do soboty 13.10.2018 do godz. 9.00. O godz. 9.30 rozpocznie się pierwszy etap – przegląd teczek, ok godz. 10.00 II etap. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu: 85 7435086.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.