STARE SALE W NOWYM KSZTAŁCIE

Z radością informujemy, że w nowym roku akademickim na studentów czekają zupełnie nowe sale dydaktyczne! A raczej stare sale – 304 oraz 305 – tylko odmienione: z nowym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym. Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja wpłynie na poprawę warunków studiowania, komfort i atmosferę pracy. Zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do multimedialnych audytoriów Wydziału Sztuki Lalkarskiej AT” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W salach 304 i 305 zainstalowane zostały nowe stoły – szersze, wygodniejsze, pozwalające kilku osobom na swobodną pracę na pulpicie: robiąc notatki, ale też pracując na komputerze osobistym. Ułatwiają to dodatkowo mediaporty, wyposażone w gniazda zasilania oraz USB, zamontowane na każdym stole. Dodatkowy atut to punktowe, kierunkowe oświetlenie miejsc pracy, ułatwiające np. robienie notatek w trakcie zaciemnienia podczas prezentacji multimedialnych.

Wymienione zostało również oświetlenie nastropowe. Nowoczesne oprawy zapewniają właściwe natężenie światła w różnych warunkach: możliwa jest jego regulacja w zależności od potrzeb i warunków zewnętrznych.

W obydwu salach zainstalowany został również nowoczesny zestaw multimedialny: projektory i ekrany, zintegrowane z istniejącym już systemem nagłośnieniowym, obsługiwane zdalnie. To sprzęt wysokiej jakości, dostosowany do pracy w niewielkich pomieszczeniach (m.in. duża jasność przy jednoczesnej niskiej emisji dźwięku i ciepła).

Ostatnie elementy to nowoczesne rolety, skutecznie izolujące od światła i dźwięku z ulicy, a także klimatyzatory, zapewniające odpowiednią wentylację sal (zakup urządzeń nie był związany bezpośrednio z niniejszym zadaniem).