STARE SALE W NOWYM KSZTAŁCIE

Z radością informujemy, że w nowym roku akademickim na studentów czekają zupełnie nowe sale dydaktyczne! A raczej stare sale – 304 oraz 305 – tylko odmienione: z nowym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym. Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja wpłynie na poprawę warunków studiowania, komfort i atmosferę pracy. Zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do multimedialnych audytoriów Wydziału Sztuki Lalkarskiej AT” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W salach 304 i 305 zainstalowane zostały nowe stoły – szersze, wygodniejsze, pozwalające kilku osobom na swobodną pracę na pulpicie: robiąc notatki, ale też pracując na komputerze osobistym. Ułatwiają to dodatkowo mediaporty, wyposażone w gniazda zasilania oraz USB, zamontowane na każdym stole. Dodatkowy atut to punktowe, kierunkowe oświetlenie miejsc pracy, ułatwiające np. robienie notatek w trakcie zaciemnienia podczas prezentacji multimedialnych.

Wymienione zostało również oświetlenie nastropowe. Nowoczesne oprawy zapewniają właściwe natężenie światła w różnych warunkach: możliwa jest jego regulacja w zależności od potrzeb i warunków zewnętrznych.

W obydwu salach zainstalowany został również nowoczesny zestaw multimedialny: projektory i ekrany, zintegrowane z istniejącym już systemem nagłośnieniowym, obsługiwane zdalnie. To sprzęt wysokiej jakości, dostosowany do pracy w niewielkich pomieszczeniach (m.in. duża jasność przy jednoczesnej niskiej emisji dźwięku i ciepła).

Ostatnie elementy to nowoczesne rolety, skutecznie izolujące od światła i dźwięku z ulicy, a także klimatyzatory, zapewniające odpowiednią wentylację sal (zakup urządzeń nie był związany bezpośrednio z niniejszym zadaniem).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.